Strona główna 

ZB nr 10(16)/90, październik '90

ROLNICTWO BIODYNAMICZNE

Biodynamika zakłada całościowe podejście do natury, związek wszystkich jej elementów. A więc działając na najmniejszy choćby organizm wpływa się na całe środowisko. I na odwrót: działając na środowisko wpływa się na poszczególne organizmy. Dlatego działalność rolnika powinna ograniczać się do stymulowania rozwoju pożądanych dla człowieka organizmów. Niszczenie chwastów i szkodników jest niedopuszczalne, gdyż po pierwsze: niszczy organizm spełniający swoją rolę w ekosystemie, po drugie: powoduje wprowadzenie trucizny, która słabiej lub silniej działa na wszystkie organizmy. Działalność rolnika biodynamika polega na takim ukształtowaniu środowiska, w którym pożądane gatunki będą dominowały, oraz na uruchomieniu naturalnych procesów hamujących rozwój chwastów i szkodników.

"Rolnictwo biodynamiczne to naturalna gospodarka rolna, stosująca preparaty biodynamiczne, wykorzystująca rytmy kosmiczne, nie skażająca środowiska środkami chemicznymi, a więc dająca produkty wysokiej jakości, a plony zbliżone do uzyskiwanych z rolnictwa konwencjonalnego" - czytamy w ostatnio wydanej książce Doroty Metery pt. "Ogród biodynamiczny przy domu" (Wyd. Spółdzielcze, W-wa 89). Nie jest to jedyna książka z tej dziedziny.

Oto dane bibliograficzne innych:

 1. "Zdrowe plony z działki. Biodynamiczny terminarz upraw" pod red. dra A. Bednarka, Krajowa Rada Pol. Związku Działkowców, W-wa 1988.
 2. "Biodynamiczna uprawa roślin w ogrodzie działkowym" pod red. doc. dra hab. M.Górnego, Krajowa Rada Pol. Związku Działkowców, W-wa 1988.
 3. "Kalendarz biodynamiczny dla rolników i działkowców 1989", LSW, W-wa 1988.
 4. "Biodynamiczna uprawa roślin na działce" pod red. M. Górnego Towarzystwo Psychotroniczne, W-wa 1984.
 5. "Co to jest rolnictwo biodynamiczne?" J. Osetek, J. Osetek, Stow. Elektryków Polskich, Bydgoszcz 1983.
 6. "Rolnictwo i ogrodnictwo biodynamiczne" J. Osetek, J. Osetek wyd. własne, Bydgoszcz 1985.
 7. "Instrukcja siewu i pielęgnacji roślin metodą biodynamiczną (dni siewu Marii Thun + instrukcja zapoczątkowania biodynamicznej uprawy gleby). Rocznik 1986".
 8. "Instrukcja siewu i pielęgnacji roślin metodą biodynamiczną (Dni siewu Marii Thun). Rocznik 1987".
 9. "jw. Rocznik 1988", wyd. PKE ZG Kraków.
 10. "Zasady rolnictwa ekologicznego", M. Górny, Fundacja Edukacji Ekologicznej, Społeczne Centrum Informacyjne Ochrony Środowiska, W-wa 1989.
 11. "Rolnictwo i ogrodnictwo biodynamiczne" cz. I i II, J. Osetek, wyd. III, Bydgoszcz 1989.
 12. "Działka biodynamiczna", - cykl artykułów M. Górnego w "Działkowcu" nry 84/1,3,5,7.

Ponadto w "Sztandarze Młodych" Stefan Słysz prowadzi Korespondencyjny Klub Biodynamiczny.

(aż)ZB nr 10(16)/90, październik '90

Początek strony