Strona główna 

ZB nr 10(16)/90, październik '90

SZKOŁA

Po trzecim roku chemii na UJ studenci odbywają praktykę pedagogiczną w szkołach podstawowych. Będąc takim studentem miałem okazję obserwować szkołę i jako prowadzący lekcje i siedząc z uczniami.

Sytuacja dzieci jest rozpaczliwa. Nauczyciele mają narzucone ramy programów, które muszą wypełniać, zupełnie nie powiązane z innymi przedmiotami, ułożone nielogicznie - utrudniające, a niekiedy umiemożliwiające sensowną pracę uczniów i nauczycieli. Kuratoria zalecają nie tylko brak kartkówek, ale i sprawdzianów - utrudnia to uczniom realistyczne ocenienie swoich wiadomości. Do tego zaplecze szkół jest puste, a wydumane doświadczenia i pokazy nie potrafią tej pustki skutecznie wykorzystać. Szkoła, mimo niekiedy ogromnego poświęcenia nauczycieli, zamienia się w przechowalnię dzieci. Wprowadzenie religii do szkół jest działaniem mającym sprawić pozory jakiejś działalności MEN. Pozostaje pytanie - czemu MEN sabotuje polską oświatę?

Jerzy Sokołowski

pocz_tek strony

W poprzednim numerze informowałem o Wydziale Ekologizmu Studium Psychotroniki (Krzemieniecka 2, 94-030 Łodź, tel. 881347). Teraz donoszę o powstałym w tym roku w Warszawie społecznym Ogólnokształcącym Liceum Ekologicznym nr 16 (03-923 Warszawa, Dąbrowskiej 15, tel. 357991). Jego siedzibą jest KMPiK osiedla Chomiczówka na Żoliborzu. Od 1 września podjęło w nim naukę 48 uczniów w trzech klasach pierwszych.

"Podstawą kształcenia i wychowania jest paradygmat ekologiczny, oparty na całościowym pojmowaniu świata i człowieka, makro i mikrokosmosu. Podejście to spaja wiedzę o przyrodzie, kulturze i cywilizacji z doskonaleniem zdolności twórczych i rozwojem fizycznym, umożliwia także poznanie sposobów praktycznego działania w zgodzie z przyrodą i na rzecz jej ochrony.

Liceum chce propagować wśród swoich uczniów alternatywny, odmienny od powszechnie obowiązującego styl życia. Chcemy by uczeń odkrył i poznał możliwości swego umysłu i ciała, dzięki zajęciom kreacyjnym dotarł do tego co duchowe i intuicyjne, wydobył świat swoich przeżyć wewnętrznych. W ten sposób stanie się aktywnym, zdrowym, pełnym radości życia i przyjaznym innym ludziom człowiekiem, bo będzie nieco inaczej myślał, pracował, uczył się, jadł i wypoczywał. Tak formowana nowa świadomość, świadomość ekologiczna, jest niezbędnym warunkiem tworzenia przyszłej harmonii pomiędzy przyrodą a żyjącym i działającym w niej oraz rozwijającym się człowiekiem, jak również prawidłowych działań na rzecz ochrony środowiska. (...)

Liczymy na nawiązanie kontaktów i współpracy z podobnymi szkołami, wyższymi uczelniami, instytutami badawczymi, organizacjami społecznymi i urzędami w zakresie wymiany doświadczeń i informacji, organizowania wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, szkolenia kadry, wymiany wakacyjnej grup etc.

(z ulotki OLE).

pocz_tek strony

Również Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wielkopolska zamierzał otworzyć w Swarzędzu Społeczne Liceum Ogólnokształcące (o profilu ekologicznym oczywiście!), w ramach Centrum Kształcenia Ekologicznego. Bliższych informacji udziela Robert Dwernicki, Kościuszkowców 16/24, 62-020 Swarzędz, tel 173-910.

pocz_tek strony

Prosimy czytelników o informowanie o podobnych przedsięwzięciach, choćby na mniejszą skalę. Np. w VIII LO w Krakowie powstaje klasa "ekologiczna", o której jeszcze będziemy informować. (aż)
ZB nr 10(16)/90, październik '90

Początek strony