Strona główna 

ZB nr 10(16)/90, październik '90

NIEWYKORZYSTANE PARAGRAFY...

Zgodnie z pismem okólnym Nr 12/57 MSW Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej z dnia 3.VIII.1957 r. organa Milicji Obywatelskiej mają nałożony OBOWIĄZEK (podkreślenie R.M.) udzielania przedstawicielom Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w PRL niezbędnej pomocy przy wykonywaniu ich zadań (m.in. przez legitymowanie wskazanych przez ww. osób popełniających wykroczenia i przekazywanie im danych personalnych w celu umożliwienia sporządzenia zawiadomienia do kolegium d/s wykroczeń).

PRZYKŁADY DRĘCZENIA ZWIERZĄT

 1. Przeciążenie koni, stwierdzenie nadmiernego wysiłku konia bez względu na jego kondycję, wysokość ładunku na wozie, chrakter jezdni (ośnieżenie, oblodzenie, pochyłość itp.).
 2. Bicie koni po głowie, nogach, brzuchu, szarpanie lejcami, używanie koni chorych, kulawych, rannych lub narowistych, jazda kłusem z ciężarem, zwłaszcza pod górę i z góry, z obciążeniem bez hamulców, jazda galopem, używanie do pracy jednych i tych samych koni w dzień i w nocy, nie nakrywanie podczas mrozu i opadów, nie podkuwanie koni na ostro podczas miesięcy zimowych.
 3. Trzymanie zwierząt w ciemnych, wilgotnych i niezaopatrzonych od zimna pomieszczeniach.
 4. Głodzenie i nie pojenie zwierząt.
 5. Trzymanie zwierząt chorych bez leczenia.
 6. Nieodpowiednie przewożenie zwierząt oraz krępowanie nóg i skrzydeł drobiu.
 7. Trzymanie psów na krótkiej uwięzi i w niezabezpieczonych na zimę budach (bez podściółki).
 8. Puszczanie psów za tramwajem, samochodem, motocyklem lub rowerem.
 9. Topienie lub zakopywanie żywych szczeniąt lub kociąt.
 10. Łapanie zwierząt na wnyki.
 11. Łapanie, trzymanie i handel ptakami polnymi i leśnymi.
 12. Strzelanie z wiatrówek i proc do ptaków i innych zwierząt.
 13. Podskubywanie żywych gęsi i kaczek oraz wyrywanie szczeciny żywym świniom.
 14. Krajanie ryb i oskrobywanie łusek żywcem.
 15. Dręczenie wszelkich gadów, płazów i owadów.
 16. Wszelkie okrutne obchodzenie się ze zwierzętami oraz wszelkie drażnieniezwierząt.
 17. - z legitymacji członkowskiej Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
  - nadesłał
  Ryszard Matuszewski.

  Krzysztof Żółkiewski donosi natomiast, że przy okazji swego prywatnego dochodzenie w sprawie pokazu tradycyjnego obrzędu zabijania barana (patrz Dziennik Zachodni 3.07.90) podczas spotkania tunezyjskich i polskich harcerzy, dowiedział się w katowickim TOZ-ie, że w Polsce nie ma zakazu publicznego zabijania zwierząt! (aż).
  ZB nr 10(16)/90, październik '90

  Początek strony