ZB 8(166), październik 2001
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Redakcja
 

Redakcja/Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Sławkowska 12 (III p.), 31-014 Kraków
tel./fax 48/12/4222264, 4222147, 4218858 w. 11
tel. 0/603/363-721  SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
E-mail: zb@eco.pl  WWW: http://zb.eco.pl  gg: 210891
nr rej. RF 1518, regon 350524261, NIP 676-10-21-929
Konto: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków
nr 15401115-105428-27005-00, swift code ebos pl pw

Redaktor naczelny:
Andrzej Żwawa
tel./fax 48/12/4222264, 4222147, 4218858 w. 11
tel. 0/603/363-721, SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
E-mail: zb@eco.pl
GG: 210891

Współpracownicy:
Wolontariusze (Ty też możesz zostać jednym z nich - zapraszamy!)

Autorzy tekstów:

Anioł
Piotr Bein
Zbigniew Firnalski
Sebastian Jakobschy
Jarosław
Rafał Jasiński
Justyna Jaszke
Ilona Kordulska
Henryk Kultys
Jadwiga Łopata-Wietrzna

 

Lesław Michnowski
Eleonora Noszczyńska
Maciej Pluciński
Robert Surma
Gabriela Szmielik-Mazur
Angelika Szyszło
Marcin Wawrzyn
Paweł Zawadzki
Andrzej Żwawa

Grafika wewnątrz numeru:
Jarosław Gach

Opracowanie okładki:
Creative Director - Adam Grembowski
Grafika - Fishdesign
Fotografie przyrodnicze - Grzegorz Wieczorek
Fotografie z wiejskiego protestu - nadesłane przez ICPPC

Preferujemy odbitki 9 x 13 papier błysk, najlepsze są kadry z dużym marginesem ze wszystkich stron wokół obiektó(w) centralnego (centralnych), oczywiście fajnie jeśli zdjęcie (zdjęcia) byłoby jak najbardziej efektowne plastycznie (gra kolorów, ciekawa, zrównoważona kompozycja). Można także przysyłać slajdy 35 mm. 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]