kliknij na okładce, aby przej¶ć dalej

''Zielone Brygady. Pismo ekologów'' (okładka)
(Adam Grembowski, Fishdesign,
fotografie przyrodnicze - Grzegorz Wieczorek,
drewno z Puszczy Białowieskiej - Maciej Pluciński,
statek - Feliks Chodkiewicz)

Nakład: 700 egz. + (od 26.11.01)

Numer złożono do druku 16 listopada 2001

[wersja offline]
341KB

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie