kliknij na okładce, aby przej¶ć dalej

''Zielone Brygady. Pismo ekologów'' (okładka)
(Adam Grembowski, Fishdesign,
fotografie przyrodnicze
- Grzegorz Wieczorek
- Maciej Pluciński (opakowania zwrotne)
http://www.resanigo.most.org.pl/islam

Nakład: 700 egz. + (od 21.12.01)

Numer złożono do druku 16 listopada 2001

[wersja offline]
2,18MB!

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie