kliknij na okładce, aby przej¶ć dalej

''Zielone Brygady. Pismo ekologów'' (okładka)
(Konstancja Harasymowicz, z wykorzystaniem fotografii:
© WWF-Canon - Hartmut JUNGIUS, Andy Mele - Clearwater, Rafał Górski)

Nakład: 700 egz. + (od 28.03.02)

Numer złożono do druku 22 marca 2002

[wersja offline]
385KB

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie