ZB 4(172), kwiecień 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Wstęp
 

Drodzy Czytelnicy!

Z okazji rocznicy katastrofy w Czarnobylu przygotowaliśmy numer prawie w całości poświęcony zagadnieniom energetyki jądrowej oraz pokrewnym tematom: broni jądrowej i zubożonemu uranowi.

Stało się to możliwe dzięki Piotrowi Beinowi (Vancouver, Kanada, piotr.bein@imag.net), który dokonał tłumaczeń i opracowań, organizacji WISE z Holandii, która dofinansowała wydanie tego numeru (nie oznacza to jednak autoryzacji zawartych w numerze tekstów!) oraz jak zwykle licznym wolontariuszom i wolontariuszkom, którzy przepisują, korygują, robią grafiki, sprzątają, wysyłają pocztę itd. Dziękuję!

Owocnej lektury!

Andrzej Żwawa 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]