kliknij na okładce, aby przej¶ć dalej

''Zielone Brygady. Pismo ekologów'' (okładka)
(Konstancja Harasymowicz, z wykorzystaniem fotografii:
Tomasz Praszkier, Kaj Romeyko-Hurko)

Nakład: 700 egz. + (od 27.05.02)

Numer złożono do druku 21 maja 2002

[wersja offline]
279KB

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

logo WFO¦iGW w Krakowie