kliknij na okładce, aby przej¶ć dalej

''Zielone Brygady. Pismo ekologów'' (okładka)
(Konstancja Harasymowicz, z wykorzystaniem fotografii:
Gabriela Szmielik-Mazur (Krym), IRiPK (czeskie poci±gi),
Paweł Kubisztal, ld (kopiec Krakusa), oraz plaktu: Niklot)

Nakład: 700 egz. + (od 26.06.02)

Numer złożono do druku 20 czerwca 2002

[wersja offline]
257KB

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]
istnieje od 1989 roku

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

logo WFO¦iGW w Krakowie