kliknij na okładce, aby przej¶ć dalej

''Zielone Brygady. Pismo ekologów'' (okładka)
(Konstancja Harasymowicz, z wykorzystaniem fotografii:
Piotra Rachwalskiego z akcji Critical Mass w W-wie (21.6.2002),
Ireny i Piotra Kolasa)

Nakład: 700 egz. + (od 19.08.02)

Numer złożono do druku 13 sierpnia 2002

[wersja offline]
316KB

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]
istnieje od 1989 roku

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

logo WFO¦iGW w Krakowie