kliknij na okładce, aby przej¶ć dalej

''Zielone Brygady. Pismo ekologów'' (okładka)
autor okładki: Jacek Gemzik

z wykorzystaniem fotografii:
Bezprym (Rusałka Ola na Makowskiej Górze), Irena i Piotr Kolasa,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi i Coordination Paysanne Europeenne
(Międzynarodowy symboliczny protest "O ochronę małych, rodzinnych, polskich gospodarstw"
- Rynek Główny w Krakowie, 10.9.2002)

Nakład: 700 egz. + (od 30.09.02)

Numer złożono do druku 19 wrze¶nia 2002

[wersja offline]
309KB

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]
istnieje od 1989 roku

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

logo WFO¦iGW w Krakowie