kliknij na okładce, aby przejść dalej


autor okładki: Jacek Gemzik

z wykorzystaniem fotografii:
Piotr Mróz, Janusz Waluszko, Małgorzata Bieńkowska, Tomasz Praszkier

Nakład: 700 egz. + (od 6.12.02)

Numer złożono do druku 24 października 2002

[wersja offline]
188KB

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]
istnieje od 1989 roku

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

logo WFOŚiGW w Krakowie