Strona główna 


ZB nr 12(18)/90, grudzień '1990


 ksiazkaAGENCJA POSZANOWANA ENERGII (?)

Horrendalnie kosztowna konferencja ekologiczno-energetyczna (szampan, kawior, balet w Teatrze Wielkim...) zaowocowała uchwaleniem apelu, który otrzymali szefowie rządów i parlamentów RP, CSRF i RFN (tekst jednobrzmiący).

Waga tego apelu (i celowość przepicia tych milionów) zależy teraz od realizacji uchwalonych wniosków. Niżej podpisany jako uczestnik ze strony polskiej pozwala sobie zwrócić tu uwagę na dwie sprawy:

Po pierwsze, bardzo ważny jest pkt. 4 apelu, dotyczący agencji energetycznych w uczestniczących krajach.

Polska zrealizowała ten punkt poprzez podjęcie 9.XI.90 (w kilka godzin po podpisaniu apelu z konferencji!) przez Sejm RP uchwały w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do roku 2010. Podstawowym kierunkiem - w myśl uchwały - ma być racjonalizacja gospodarowania energią.

We wnioskach czytamy:

"Za najpilniejsze zadania (...) Sejm uważa:

.              1. Powołanie Agencji Poszanowania Energii, podległej Prezesowi Rady Ministrów, jako pierwszego etapu utworzenia centralnego organu odpowiedzialnego za prowadzenie kompleksowej polityki energetycznej państwa. (...)" (ZB 10/90)

Agencja poszanowania Energii powstała dzięki niezmordowanej aktywności twórcy jej koncepcji, doc. Mirosława Dakowskiego. Patrzmy wszyscy w czyich rękach znajdzie się Agencja i co faktycznie będzie robić.

Po drugie (czego nie ma w apelu z Serocka) - powołano trójstronny międzyparlamentarny sekretariat dla nadzorowania realizacji treści apelu. Mieści się on w Polsce przy Fundacji Stefana Batorego.

Wszelkie protesty, wnioski, sygnały dotyczące antyekologicznych poczynań w energetyce można kierować na adres:

Sekretariat Forum Europy Środkowo - Wschodniej
ul. Flory 9
00-586 Warszawa
tel. 49-92-03, 49-07-89
fax. 49-35-61

Wojciech Kłosowski

P.S. Na konferencji okazało się, że Czesi i Słowacy zamierzają twardo rozwijać energetykę jądrową (sowiecka technologia WWER 440-V213 i WWER 1000). Perswazje nasze i Niemców były bezskuteczne. (WK)

 

 


ZB nr 12(18)/1990, grudzień’1990


Początek strony