Strona główna 

ZB nr 3(21)/91, marzec '91

RAPORT

Zgodnie z uchwałą Komisji Ochrony Środowiska Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ostrołęce w dn. 17.04.90 wraz z pracownikiem WWOŚ, mgr Sylwestrem Witka rozpoczęliśmy eksperyment na rzece Narew. Naszym zamierzeniem było wykazanie wpływu działania ognia zwanego "AGNIHOTRA" na stan jakości wody w rzece. W tym celu dotarliśmy do wsi Narew położonej nad rzeką Narew tuż przy granicy radzieckiej, a więc w pobliżu źródeł rzeki. W dniach 18- 24.04.90 paliliśmy Agnihotrę i popiół z tego ognia wrucaliśmy do rzeki. W przeddzień rozpoczęcia palenia laboratorium Ostrołęckiej Stacji Ochrony Środowiska pobrało próbki wody z rzeki w określonych miejscowościach stanowiących stałe punkty jej poboru.

Punkty te rozmieczone są na terenie czterech województw: białostockiego, łomżyńskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego. Następnie próbki wody pobrano w trzy dni od rozpoczęcia palenia, w tydzień, w dwa tygodnie i po miesiącu. Otrzymane wyniki potwierdziły wpływ działania Agnihotry na poprawę jakości wody w rzece. Najlepszy wynik otrzymaliśmy tuż po zakończeniu palenia. Od momentu zakończenia w miarę upływu czasu wyniki stopniowo pogarszają się i w trzy tygodnie po zakończeniu palenia osiągają poziom wyjściowy. Najwyraźniej poprawa uwidacznia się w próbie ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), BZT-5 (biologiczne zapotrzebowanie tlenu) i utlenialności.

Na podstawie tych wyników z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić korzystny wpływ działania Agnihotry na poprawę jakości wody w rzece. Aby wykluczyć przypadkowość w osiągnieciu tak pomyśnych wyników należy doświadczenie przeprowadzić w dłuższym okresie czasowym np. przez trzy miesiące. Metoda ta stwarza nadzieję na rozwiązanie problemu zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby. Propagatoprzy tej metody stoją na stanowisku stałego palenia Agnihotry u źródeł rzek i wrzucania jej popiołu do wody. Twierdzą, że w ciągu kilku lat można przywrócić naturalny stan rzeki. Zasadę działania Agnihotry tłumaczą wykorzystaniem naturalnych sił przyrody nieznanych współczesnej nauce. Już w niedalekiej przyszłości energie działające w tym zjawisku zostaną przez naukowców odkryte.

CO TO JEST AGNIHOTRA I JAKIE SIŁY W NIEJ DZIAŁAJĄ

Agnihotra jest to mały ogień palony dokładnie o wschodzie i zachodzie słońca, w mmiedzianej półściętej piramidce a paliwem do rozpalania tego ognia jest suszony nawóz krowi, klarowane masło używane do smarowania kawałków nawozu i odrobina niełuskanego ryżu.

Paleniu towarzyszy śpiewanie mantr tj. odpowiednio dobranych dźwięków. Wibracje mantry korespondują z wibracjami uprzednio wymienionych składników i je wzmacniają. Rytuał tego ognia wywodzi się z Wed, które są najstarszym zbiorem wiedzy znanej ludzkości. Zgodnie z wedyjską nauką o bioenergii Agihotra jest procesem oczyszczającym powietrze, wodę i glebę i napełniającym je życiodajnymi składnikami. Współcześnie nam żyjący mędrcy Dalekiego Wschodu wywodzący się z kręgu Dalaj Lamy opracowali tę metodę i przekazali ją naszej europejskiej cywilizacji. Wszystkie składniki używane w procesie Agihotry emitują energie na bardzo subtelnych poziomach nie mieszczących się w ramach teorii kwantowej. Wielkość tych energii jest tak znaczna, że przeliczona na energię elektryczną mogłaby oświetlić kilkunastotysięczne miasto. Energie te potrafią zmieniać strukturę i budowę atomów, czyli materiału z którego zbudowany jest cały wszechświat. A zatem mamy tu do czynienia ze zjawiskiem transmutacji pierwiastków. Ten typ reakcji współczesna nauka uważa za możliwy jedynie w warunkach akceleratora wysokiej energii. Naukowcy potrafili stwierdzić istnienie i działanie wielu subtelnych energii, których nie mogą mierzyć ani badać przy użyciu dostępnej im aparatury. Do sprawy tej można podchodzić w dwojaki sposób. Można istnienie tych energii kwestionować albo też można w uznać ograniczoność ludzkiego poznania i starać się je poszerzyć. Działalność naukowa wymaga tego drugiego podejścia. Tę otwartą sprawę zostawiam warsztatom naukowym. Ja jestem praktykiem. Nad piramidą w czasie palenia tworzy się coś w rodzaju leja i wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w tym atmosferycznym leju ulegają przemianie na poziomie atomów. Agnihotra oczyszcza glebę i wodę w obszarze jednego kilometra kwadratowego.

W tych krótkich przedziałach czasowych tzn. w czasie wschodu i zachodu promienie słońca padając na Ziemię pod pewnym kątem przecinają się z pasami geomagnetycznymi Ziemi powodując silne zjonizowanie atmosfery.

Zjawisko zjonizowania trwa chwilowo i działa ożywczo na wszystko, a więc na ziemię, wodę, rośliny, zwierzęta i ludzi.

Ten życiodajny strumień małych jonów ujemnych jest w stanie dotrzeć do powierzchni ziemi tylko w warunkach oczyszczonej uprzednio atmosfery. Sam proces palenia oczyszcza atmosferę, a miedziana piramida pełni rolę generatora i emitera małych jonów ujemnych. Dzięki temu doprowadza naturę do równowagi.

Zachęcam do kontynuowania doświadczeń. Stałe nasilanie się nerwic, psychoz, chorób psychosomatycznych, nowotworów jest wynikiem zanieczyszczenia środowiska. Ludzie muszą się dowiedzieć o tym, że istnieje coś co może dać ulgę w ich niedoli. Być może w przyszłości znajdziemy lepszy środek, ale obecnie tym czymś jest Agnihotra.

Kiedy przejeżdżam przez las i patrzę na rachityczne wierzchołki zamierających drzew, które oświęcimskim bólem wołają o pomoc do nieba, budzi się we mnie odwaga, która mi mówi: powiedz to czego się w życiu nauczyłaś, powiedz wprost. Możesz być niezrozumiana i potraktowana jako naiwna, ale powiedz.

A więc mówię: Agnihotra daje nadzieję na rozwiązanie problemu zatrucia środowiska. Róbmy wszystko co jest możliwe, róbmy na wszystkie sposoby jakie są możliwe byleby ratować ginące życie, ale przede wszystkim róbmy.

Teresa Eychler
ZB nr 3(21)/91, marzec '91

Początek strony