Strona główna 

ZB nr 9(27)/91, wrzesień '91

DONOSY I DONIESIENIA

OSTRZEŻENIE PRZED FRIENDS OF THE EARTH

Tacy oni przyjaciele Ziemi jak i przemysłu zanieczyszczającego środowisko. W odróżnieniu od innych zachodnich organizacji ekologicznych FOE ma coraz gorsze notowania. Oto bowiem ostatnio francuska filia FoE (Les Amis de la Terre) weszła w układ z producentem opakowań jednorazowych kartonowych wzmacnianych aluminium "Tetra Pack". Oto teraz atakowana zewsząd firma - producent jednorazowych opakowań - chroni naturę: "Cena naszych produktów jest wyższa o 1FF. Tę sumę przeznaczamy na ochronę środowiska przeznaczając ją dla Przyjaciół Ziemi". Przyjaciele Ziemi zaś dziwnie zmiękli i zaprzestali kampanii przeciw jednorazowym opakowaniom. Polską filią FoE jest PKE.

Eryk Mistewicz

* * * * *

... w książce Marii Gumińskiej "Zmierzch świadomości łowcy. Wszystko o wegetarianiźmie" (Katowice 1991, Wydawnictwo "Vega") jest na str. 215-219 rozdział pt. "Ciąża i macierzyństwo" informujący o odżywianiu się w tym okresie.

Emilia Jakubowska

* * * * *

Korespondencyjny Klub Pisarzy "Okolice", wydający miesięcznik lite- racko-artystyczny i serię poetycką i eseistyczną, przygotowuje numer mono- graficzny poświęcony ekologii. Ma to być próba spojrzenia poprzez sztukę i literaturę na ochronę środowiska. Cena 9 tys. zł. Kwotę należy wpłacić na ko- nto PKO III Oddz. Warszawa nr 1531-109 497-132. Adres stowarzyszenia:

Korespondencyjny Klub Pisarzy "Okolice",
Smolna 40, 00-920 Warszawa, tel. 268687.

* * * * *

Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 30.12.83 (Dz.U. nr 2, poz. 11, par. 1, p. 53) mówi, że szpak jest objęty całoroczną ochroną gatunkową. W związku z powyż- szym istnieje zakaz chwytania, zabijania, płoszenia, niszczenia jego gniazd, przetrzymywania w niewoli itp. W/w wymienione czynności podlegają orzecznictwu karno-administracyjnemu na mocy ustawy z 7.4.49 o ochronie przyrody (Dz.U. nr 25, poz. 180, art. 28).

* * * * *

The Society for Improvement of Quality of Life (P.O.Box 117, 41001 Zagreb, Chorwacja, Ilica 72, tel. 3841 426-352, fax 3841 428-771) planuje kontynuację publikacji ekologicznego biuletynu GAIA oraz rozpoczęcie wydawania nowego magazynu QUANTUM - Spirit, Mind & Body, który będzie zajmował się takimi tematami jak holistyczne leczenie, naturalny styl życia, ruchy duchowe, głęboka ekologia, etyczny biznes itd. W związku z tym zwraca się z prośbą o materiały - artykuły (publikowane, jak i jeszcze nie publikowane), informacje, bliuletyny itd. zwią- zane z powyższymi temetami. Poszukują też informacjio polskich organizacjach ekologicznych w celu skompletowania bazy danych.

* * * * *

Nie wiem skąd pomysł, że ZB czy wręcz poszczególne osoby z red. mogą wesprzeć finansowo jakieś przedsięwzięcie. Jak zwykle w takich sytuacjach możemy jedynie opublikować informację o danej inicjatywie licząc, że czytelnicy pomogą w znalezieniu funduszy.

Tym razem zwrócił się do nas Roman Kwaśniewski, dyr. Państwowego Technikum Weterynaryjnego, które od 1.9.91 przekształca się, zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej, w Technikum Ekologiczne. Inicjatywa ta spotkała się z takim zainteresowaniem absolwentów podstawówek, że kandydatów było 7-krotnie więcej niż miejsc!

Szkoła ta, jak i inne w Polsce, cierpi wskutek ogólnych trudności w oświacie.

Oto adres:

Kraszewskiego 8,
58-500 Jelenia Góra, tel. 246-02.

* * * * *

W atmosferze sensacyjki sezonu ogórkowego pisze Kurier Podlaski (20.8.91) o pijanych krowach nad jeziorem Gaładuś w pobliżu Sejn, przez które przebiega granica z ZSRR. To wskutek rozbicia się pontonu przewożą- cego z Kraju Rad wódkę. Wypadki się zdarzają. Ale i na przejściach granicznych nie jest lepiej: "Tydzień" z 28-30.6.91 opisuje barwnie, jak to na przejściu w Ogrodnikach celnicy odbierają turystom nadmiar wódki i wylewają do ścieku (słyszałem, że na "pocieszenie" oddają puste butelki). Efekt: w okolicznych bajorach woda wymieszana jest z alkoholem. Cóż, jednym żal "Stolicznej", innym pijanych ryb i dżdżownic.

A tak w ogóle, to wzdłuż kolejki do przejścia granicznego w Kuźnicy jest zupełna tragedia jeśli chodzi o ilość walających się śmieci.

* * * * *

Regional Environmental Center (Regionalne Centrum Środowiskowe - tzw. Centrum Busha) wydaje Biuletyn Informacyjny (co cztery miesiące). Można zamawiać pod adresem: Miklós twr 1, 1035 Budapest (gratis).

* * * * *

Po raz kolejny trzeba spojrzeć z uznaniem na pracę Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu. Tym razem chodzi o obóz ekologiczny, który zorganizowali 5-31.7 w Maćkowej Rudzie.

Obóz był nie tylko wzorowo prowadzony pod kątem zabezpieczenia terenu przed zniszczeniem, ale też miał za cel inwentaryzację zagrożeń na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i uświadomienie miejscowej ludności, zwłaszcza w zakresie rolnictwa ekologicznego. Pozostały po obozie HROŚa "Raport" zawiera wykaz dzikich wysypisk śmieci, nielegalnych pól biwakowych, szereg porad dla dyrekcji WPN i itd.

* * * * *

Agencja Informacyjna "Sieć" powołana przez dziennikarzy redagujących dotychczas miesięcznik "Asocjacje" rozsyła tanie serwisy informacyjne dla gazet lokalnych. Chce w ten sposób pomóc prasie lokalnej, która jest zagrożona przez gazety centralne. Poza tym proponuje specjalny "Biuletyn Przedwyborczy" - wywiady ze znanymi politykami, artykuły ekspertów od ordynacji wyborczej, badania opinii publicznej, opis sceny pplitycznej itd. A wszystko to pod adresem:

Szymczaka 6/49,
01-227 Warszawa,
tel. 320884, fax 228570.

* * * * *

Osoby nie będące członkami Stacji Edukacji Ekologicznej Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zainteresowane kupowaniem Informatora mogą go otrzymywać po zgłoszeniu telefonicznym u Marty Lelek tel. 294-96 w Bielsku (dyżury we wtorki i czwartki 9.00 - 10.00) lub przysłaniu pieniędzy na ten cel na konto: 7517-173889-132 PKO Bielsko-Biała.

9 x (aż)

* * * * *

Od 1988r. The Institute for the Study of Natural Systems organizuje co roku ekologiczne sympozja. Rok temu odbyło się ono w Mesa Verde, słynnym indiańskim pueblo stanowiącym obecnie część Parku narodowego stanu Kolorado. Uczestniczyli w nim przedstawieciele 15 plemion z Północnej i Południowej Ameryki, a także prawnicy, architekci, planiści, pracownicy parków oraz członkowie różnych stowarzyszeń. W tym roku we wrześniu sympozja odbędą się w dwóch miejscach: w Bilings w stanie Montana oraz w Japonii w miejscowości Sendei zwanej "stolicą lasów". Celem tych sympozjów jest ukazanie mądrości i świadomości ekologicznej ludów tubylczych. Zdaniem organizatorów wiedza ta oraz wrażliwość na święte miejsca Ziemi są niezwykle istotne dla współ- czesnej architektury, nauki, wzornictwa, prawa i sztuki. Każde sympozjum kończy się wielkim koncertem muzycznym, a wśród artystów współpracującuch z instytutem można znaleźć nazwiska Anny Halprin, Stevena Halperna, Paula Horna, Jamesa Swana i Carlosa Nakai. ISNS planuje także zorganizować w latach 1991-2 serię koncertów muzycznych, z których dochód przeznaczony będzie na ochronę bizonów w USA. Bizony zamieszkują obszar Ameryki Płn. od ponad 200 tys. lat. W chwili przybycia białego człowieka było ich ponad 60 mln, aby około r. 1990 liczyć jedynie 39 sztuk w parku Yellowstone. Obecnie całą ich populację szacuje się na ok. 75 tys. Adres ISNS: P.O.Box 637, Mill Valley, CA 94942, USA.

Marek Has

* * * * *

W Żywcu uruchomiono pierwszą w Polsce rozlewnię wód gazowanych do tych 1,5 litrowych, plastikowych butelek. A rowy w całej Polsce są już teraz ich pełne. Co będzie jutro?

* * * * *

Otworzyliśmy, chyba pierwszą w Polsce, Bibliotekę Ekologiczną. Funkcjonuje ona w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 6. Jest czynna we wtorki i piątki w godz. 14.00 - 16.00. Korzystanie z niej jest bezpłatne. Wszystkich chętnych do korzystania zapraszamy.

Jednocześnie informujemy, że ponieważ dysponujemy skromnymi funduszami, prosimy wszelkich wydawców ksią- żek, ale też czasopism czy gazetek na temat szeroko pojętej ekologii o przysyłanie ich nieodpłatnie w jednym lub kilku egz. na adres:

Ruch "Wolność i Pokój"
Jagiellońska 6
Rzeszów

2 x Przemek Nowak

* * * * *

Krótka informacja z mało interesującego dla Zielonych Kongresu Wegetariańskiego w Chester w Anglii, w dniach 27.7 - 1.8. Było nas troje z Polski, a ja wygłosiłem prelekcję na temat rozwoju ruchu wegetariańskiego w Polsce. Numer jeden w tej dziedzinie w Europie to Anglia. Wsród młodzieży jest tam już ponad 20% wegetarian, a ich liczba stale rośnie. Większa relacja z kongresu powinna ukazać się w BEEK-u. A jeszcze większą przedstawiłem w Telewizji Śniadaniowej 17.8.91. W w ramach kongresu mieliśmy warsztat pt. "Environmental Issues related to Vegetarianism" - w dyskusji okazało się, że w Polsce nie jest najgorzej, także w wielu innych krajach praktycznie nie ma współpracy między Zielonymi a wegetarianami - choć są pozytywne lokalne wyjątki. Chyba jeszcze wiele brudnej wody w Wiśle upłynie zanim ten prosty fakt, że nie ma ekologii bez wegetarianizmu nie zostanie powszechnie(j) zaakceptowany. (Wegetarianie są na ogół mocno zaznajomieni ze sprawami ochrony środowiska, bo wegetarianizm to najogólniej: sprawy etyki, zdrowia, humanitaryzmu, ekologii i ekonomii).

* * * * *

Jeszcz jedna informacja z pogranicza ekologii. Film "FOOD WITHOUT FEAR", zrealizowany przez Vegetarian Society of the United Kingdom, otrzymał jedną z głównych nagród na festiwalu filmów w Nowym Jorku w 1991r. Film przedstawia warunki w jakich hodowane są zwierzęta na farmach, wpływ spożycia mięsa na zdrowie, wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko i niedożywienie w krajach Trzeciego Świata. Film otrzymał brązowy medal w kategorii filmów ekologicznych. (Film chętnie udostępni zainteresowanym Towarzystwo Zwolenników Wegetarianizmu w Warszawie).

2 x Krzysztof Żółkiewski

* * * * *

FIRMY, KTÓRE ROBIĄ TESTY NA ZWIERZĘTACH I SPRZEDAJĄ SWE PRODUKTY W POLSCE

1) Colgate - Palmolice Co.
2) Cosmair [Cacharel].
2a) Coty [Stetson].
3) Gillette Co. [Liquid Paper, Flair].
4) Helena Rubenstein.
5) Johnson + Johnson.
6) Lancome.
7) L'oreral [Ralph Lauren, Drakkar Noir].
8) Nina Ricci.

w mawiasach [ ] nazwy produktów.


w/g PeTA Factsheet "Animal Experiments" # 7 Campanies that Test on Animals

Skaman
ZB nr 9(27)/91, wrzesień '91

Początek strony