Strona główna 

ZB nr 9(27)/91, wrzesień '91

UWAGA: NOWA USTAWA O ZWIERZĘTACH

10.8.91 odbyło się w Warszawie spotkanie kilkunastu przedstawicieli ruchów wegetariańskich, organizacji walczących o prawa zwierząt i grup ekologicznych, poświęcone zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o ochronie zwierząt z 28.5.91. Na spotkaniu projekt ustawy przedstawił nam p.Krzysztof Foryś, który jest autorem projektu zaproponowanego kilka lat temu, a mocno okrojonego w obecnej wersji.

Na spotkaniu postanowiono:

Z sekretariatu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska otrzymałam informację, że projekt ustawy z 28.5.91 nie wejdzie pod obrady Komisji i Sejmu obecnej - X-tej kadencji.

Mamy więc trochę czasu na pracę. Osoby udzielające informacji w tej sprawie:

1. Wojciech Owczarz, Wyzwolenia 119, 43-365 Wilkowice;
2. Paweł Listwan, Robinii 16, 02-495 Warszawa, tel. 0-2/6626672, 6627885 do 11;
3. Jolanta Pawlak, Olesińska 11/14, 02-548 Warszawa, tel. 0-22/296433.

Jolanta Pawlak
ZB nr 9(27)/91, wrzesień '91

Początek strony