Strona główna 

ZB nr 11(29)/91, listopad '91

"OPAKOWANIA I ŚRODOWISKO"

W 16-17.10. w Amsterdamie odbył się kongres "Opakowania i Środowisko". Organizatorem spotkania była Friends of the Earth Netherlands. Efektem dwudniowej pracy 30 NGOs było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie wpływu opakowań na stan środowiska w Europie (obu jej "częściach").

Ustalono następującą hierarchię etapów służących rozwiązaniu problemu:

  1. Redukcja wielkości opakowania;
  2. Redukcja toksyczności opakowań i odpadów z nich powstałych (propozycja zakazu produkcji PCW, PCWD i innych chlorowanych substancji do 1.1.94);
  3. Rozwój systemów wielokrotnego użycia i ponownego napełniania (standaryzacja opakowań, wprowadzenie instrumentów dla rozwoju tych systemów, wspieranie rozwoju systemów już istniejących w krajach poza EWG, np. w Europie Środkowo-Wschodniej);
  4. Rozwój systemu recyklu (znaczne ograniczenie produkcji opakowań nie nadających się do recyklu, np. Tetra Pack, PET-non-recyclable);
  5. Spalanie i składowanie na śmietniskach (zasada: minimalizacja spalania i składowania na wysypiskach; wstrzymanie eksportu śmieci do krajów poza EWG, w celu ich spalania lub składowania.

Propozycja ta zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej przy tworzeniu kolejnego szkicu zarządzenia, mającego obowiązywać w krajach Wspólnego Rynku.

Darek Szwed
ZB nr 11(29)/91, listopad '91

Początek strony