Strona główna 

ZB nr 11(29)/91, listopad '91

LASY ŚWIATA
EUROPEJSKA TRASA EARTH FIRST!

Na Ziemi pozostaje już niewiele lasów dziewiczych niszczonych na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach przez napierającą zewsząd cywilizację przemysłową. Bez względu na to czy mamy do czynienia z lasami tropikalnymi, eukaliptusowymi czy lasami północy, wszędzie sytuacja jest zła i pogarsza się. Tylko ludzie chcący obronić tę ostatnią ostoję natury są w stanie zmienić ten tragiczny proces.

CELE

Aby czegokolwiek bronić wymagane jest uświadomienie problemu i zastanowienie się jakich należy użyć metod by doprowadzić do zmiany sytuacji. Jednym z głównych powodów europejskiej trasy Earth First! jest pokazywanie przyczyn powodujących tę sytuację oraz sposobów ich rozwiązywania, poprzez akcje bezpośrednie, monkoeywrenchiny, i filozofię głębokiej ekologii. Będziemy opierać się na przykładach akcji międzynarodowych i budowaniu sieci pomiędzy grupami i aktywistami. Mamy także nadzieję, że tworząc nowe grupy EF! w Europie przyczynimy się do poszerzenia zakresu działań stosowanych dotychczas przez europejskie ruchy zielonych.

ZAŁOŻENIA

Podstawowym przekazem z jakim wyruszamy w naszą trasę będzie informowanie mediów i osób zainteresowanych na spotkaniach otwartych, że każdy z nas przyczynić się może do ratowania naszej planety. Zamierzamy przekazywać nasze wiadomości dotyczące niszczenia lasów tropikalnych przez wielkie koncerny ponadnarodowe i wpływu jaki wywierają te działania na sytuację ekologiczną świata. Liczymy na pomoc Europy w walce o obronę lasów świata. Będziemy chcieli przeprowadzić krótkie warsztaty bazujące na głębokiej ekologii oraz pokazywać jak poprzez akcje bezpośrednie można wpływać na opinię społeczną i zmianę podejmowanych decyzji politycznych. W programie zamierzamy wykorzystywać filmy video, slajdy oraz specjalistów np. biologów, muzyków, poetów i działaczy.

Trasa obejmuje: Szkocję, Walię, Anglię, Francję, Belgię, Holandię, Niemcy, Szwajcarię, Polskę i Czechosłowację.

Jake Jagoff, EF! USA
Jacek Bożek, EF! Polska

Organizatorem pobytu EF! w Polsce jest Klub "GAIA" z Wilkowice k.Bielska. Planowany termin i miejsce pobytu EF! w Polsce: przełom lutego i marca (około tygodnia); Warszawa, Kraków, Wilkowice-Bielsko.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące problemów lasów w Polsce, zapraszamy chętnych do udziału w programie. Mogących pomóc w organizacji pobytu (noclegi, sale, wynajem autobusu) prosimy o kontakt:

Klub "GAIA"
Wojtek Owczarz
Nad Wilkówką 24
43-365 WilkowiceZB nr 11(29)/91, listopad '91

Początek strony