Strona główna 

ZB nr 11(29)/91, listopad '91

Zbieramy podpisy:

MANDAT ZA ŻYCIEM NA ZIEMI

PORUSZMY ŚWIAT, BY OCALIĆ ZIEMIĘ

Doceniam działalność na rzecz uczynienia świata bezpiecznym ekologicznie dla naszej wspólnej przyszłości. Widzę jednak, że wiele jest jeszcze do zrobienia.

Dlatego oddaję mój głos, jak miliony ludzi na całym świecie, kierując go do wszystkich rządów, większych organizacji oraz do ONZ, i postuluję, by współpracowały nad:

Poczuwam się do odpowiedzialności za moją rodzinę i przyszłe rodziny, za świat, który odziedziczą i za naszą wspólną przyszłość.

Podejmuję się zapoczątkować w moim życiu zmiany prowadzące ku zdrowemu światu, który kolejne pokolenia przejmą.

Podpis / Adres

Pod tekstem (lub na odwrocie) na leży umieścić 30 poziomych rubryk na kolejne podpisy. Wypełnione petycje należy przesłać na adres:

Collections Dept
THE MANDATE FOR LIFE ON EARTH
211 Piccadilly
London W1V 9LD, ENGLAND

Petycję otrzymaliśmy od grupy Helinas - Hellenic Institute of Solidarity & Cooperation, 9 Orminiou str. - 11528 Ath. Greece, tel. 7234456, 7237662. Jest ona rozprowadzana także przez naszą PNRWI.

(aż)

tłum. Anna Mirosławska
ZB nr 11(29)/91, listopad '91

Początek strony