Strona główna 

ZB nr 11(29)/91, listopad '91

ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWA LOP

INFORMUJE!

  1. III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej - Sanok '92. Poprzednie - Kraków '89 i Jelenia Góra '91. Oprócz przesłuchań koncertowych organizatorzy planują szereg imprez towarzyszących. Wszyscy zainteresowani udziałem w festiwalu mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem:

    Liga Ochrony Przyrody, Mickiewicza 9, 38-500 Sanok, tel. (0-137)307-84.

  2. W styczniu 92r. OM LOP ma zamiar rozpocząć akcję na rzecz wykupu terenów, szczególnie cennych przyrodniczo, pod rezerwaty przyrody. Będzie to kontynuacja dawno zapomnianej działalności Ligi w okresie międzywojennym. Wtedy to LOP wykupiła z rąk prywatnych właścicieli następujące rezerwaty:

Jako pierwsze do wykupu wytypowano trzy obiekty:

  1. "Całowanie" w gm. Celestynów na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Jedyne w województwie stanowisko brzozy niskiej (Betula humilis) na torfowisku Całowanie oraz stanowiska innych chronionych roślin. Powierzchnia 5-7ha.
  2. "Maciorowe Bagno" - m. Wesoła. Na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, śródleśne wymoklisko, miejscami mszar, z jedynym znanym w rejonie Warszawy stanowiskiem rosiczki pośredniej (Drosera intermedia). Ponadto szereg gatunków rzadko spotykanych, podlegających ochronie gatunkowej. Powierzchnia ogółem 5-6ha.
  3. "Zakroczymskie Parowy" gm. Zakroczym. Wysoki, urwisty brzeg Wisły z wąwozami erozyjnymi o szczególnych walorach krajobrazowych. Liczne odkrywki geologiczne (osuwiska) oraz stanowiska wielu rzadko występujących, bądź objętych ochroną gatunkową roślin. Powierzchnia ogółem ca 15 ha, do wykupu 8-10 ha.

Pieniądze na wykup planujemy uzyskać m.in. ze sprzedaży specjalnych cegiełek - naklejek i widokówek. Zachęcając do wzięcia udziału w naszej akcji, proponujemy wyszukiwanie i zgłaszanie innych wartościowych i zagrożonych terenów.

Szczegółowe informacje o akcji:

Organizacja Młodzieżowa LOP, Reja 3/5,
02-053 Warszawa, tel. (0-22)259859.



ZB nr 11(29)/91, listopad '91

Początek strony