Strona główna 

ZB nr 11(29)/91, listopad '91

ELEKTROWNIA "OPOLE"

Budowniczowie skansenu w Brzeziu, czyli elektrowni "Opole", wmawiają społeczeństwu, iż w przyszłości stać ich będzie na instalację takich urządzeń odpylających, które całkowicie zlikwidują zagrożenie zdrowia mieszkańców regionu. Rewelacje te przyjmujemy z radością, ale i z nieufnością, bowiem jeśli elektrownia nie będzie truła, to po co taki wielki komin? Trudno oczekiwać, że będzie on rozwiewał wonne aromaty.

Najlepsze światowe urządzenia eliminują ze spalin do 80% siarki i do 99% pyłów, przy czym ów skromny z pozoru 1% to nie tak mało, jeśli wziąć pod uwagę, że chodzi o najbardziej szkodliwe, najdrobniejsze i dlatego nieuchwytne dla elektrofiltru cząstki tego pyłu. Co zresztą mówić o najlepszych światowych urządzeniach, kiedy zabiega się o tymczasowe uruchomienie dwóch bloków elektrowni bez żadnych urządzeń odsiarczających?! Jeśli Spółki Akcyjnej "Elektrownia Opole" nie stać na zakup takowych, to dlaczego nie nazwała się ona Spółką Akcyjną "Rożen z Kiełbasą"? - truła by sobie na jednym z opolskich bazarów. Wszak sprawa jest poważna, przynajmniej dla nas (mieszkańców Opolszczyzny), ryzykujących zdrowiem w imię doprawdy niepewnych korzyści. Zbyt poważna, by pozwalać sobie na prowizorkę.

Będąca na ukończeniu elektrownia znajduje się na skraju dużych obszarów leśnych i w dużym oddaleniu od źródeł paliwa. Nawet będąc laikiem łatwo zgadnąć, że powinno być dokładnie na odwrót. Także jeśli chodzi o dopuszczalną gęstość zaludnienia, wymaganą ilość wody oraz łatwy transport, wszystko jest dokładnie na opak względem przyjętych norm, pomijając już "drobniejsze" uchybienia.

Animatorów budowy prosimy o uderzenie się w piersi, póki nie jest za póżno, tj. póki takie uderzenie nie grozi zrobieniem sobie dziury w skorodowanych płucach. Przede wszystkim domagamy się rzetelnej informacji o stopniu zagrożenia środowiska naturalnego, bo twierdzenia, że zagrożenia te nie istnieją, bądź że ich stopień jest znikomy, to oczywiste kłamstwa.

A z komina w razie czego będzie można puszczać bańki mydlane.

Ewa Kaczyńska
Matejki 5/9
45-055 Opole
tel. 386 59
ZB nr 11(29)/91, listopad '91

Początek strony