Strona główna 

ZB nr 11(29)/91, listopad '91

..."Kto psuje jakąś rzecz,
żeby lepiej poznać jej istotę,
ten zbacza ze ścieżek mądrości"...

Gandalf

ŚWIATOWA KARTA STUDENTÓW
NA RZECZ NAUKI WOLNEJ OD PRZEMOCY
PROKLAMOWANA W BRUKSELI 11.9.81

UZNAJĄC:

PROKLAMUJE SIĘ NASTĘPUJĄCĄ KARTĘ:

  1. Prawo do studiowania i praktykowania nauki bez przemocy będzie się uważać za należne mi jako studentowi.
  2. Taki wybór z mojej strony jest podyktowany względami materialnymi, intelektualnymi i moralnymi.
  3. Będę mieć swobodę podążania za głosem sumienia w odmawianiu wykonywania praktyk przemocy w eksperymentach, których będzie się ode mnie żądać, a które nie są w zgodzie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i z Powszechną Deklaracją Praw Zwierzęcia.
  4. W ramach uczelni żadna dyscyplinarna lub administracyjna akcja nie może być podjęta przeciwko mnie tylko z tego powodu, że skorzystałem z takiego prawa sumienia.
  5. Podobnie, mam prawo sprzeciwiać się praktykom przemocy w nauce stosowanej w każdym przypadku, gdy próbowano by mnie w nie mieszać.
  6. Będę postępować z godnością za każdym razem gdy korzystam z mojego prawa do studiowania i uprawiania nauki bez przemocy.
  7. Będę powoływać się na tę Kartę kiedykolwiek będą mi narzucane praktyki przemocy w eksperymentowaniu na ludziach lub zwierzętach podczas mych studiów lub czynności zawodowych; oraz
  8. Będę bronić i propagować ducha tej Karty aby zapewnić postępowanie nauki wobec rodzaju ludzkego, zwierząt i natury w duchu szacunku, sympatii i pokoju.

Adresy studenckich organizacji działających na rzecz praw zwierząt:

Student Action Corps for Animals
P.O. Box 15588
Washington, DC 20003-0588, USA

Studentische Arbeitsgruppe
gegen Tierverbrauch im Studium
Haus Mainusch
Staudinger weg 23
6500 Mainz, GERMANY


ZB nr 11(29)/91, listopad '91

Początek strony