Strona główna 

ZB nr 11(29)/91, listopad '91

NIE TYLKO MT. GRAHAM...

Podczas Dnia Ziemi w 1990r., na zorganizowanej przez rzeszowski WiP prelekcji, doc. Wnuk wysunął projekt utworzenia rezerwatów roślinnych w pobliżu Matysówki i blisko osiedla Zimowit. Ten drugi miał powstać na łąkach miejscami podmokłych, na których występują skupiska zimowita. W tym miejscu są one nietypowe, ponieważ rosną tu poza Krainą Karpacką. Rezerwat miał powstać aby chronić te łąki przed wchłonięciem przez miasto.

W czerwcu 91r. do Rzeszowa miał przyjechać Papież. Aby go godnie przywitać postanowiono odprawić uroczystość na podmokłych łąkach - siedliskach zimowita, mimo że doskonale nadającym się do tych celów miejscem była płyta lotniska w Jasionce. Kto zaś chciałby przeciwstawić się tym planom byłby potępiony. Późną jesienią 90r. ruszyła budowa obwodnicy, która została ukończona na wiosnę 91r. Przed przyjazdem Papieża zmeliorowano podmokły teren kopiąc kanały odprowadzające wodę (mimo tego podczas uroczystości w paru sektorach woda była do kostek). Przez teren łąk przebiegała droga z przenośnych płyt betonowych. W ramach prac "przedpapieskich" część drogi pokryto asfaltem, a na łące wybudowano nową drogę. Prace nad drogą przeprowadzono w tempie naprawdę ekspresowym. W przeciągu kilku dni na dziewiczej łące powstała kilkusetmetrowa asfaltowa droga o szerokości 7m na piaskowo-betonowym nasypie. Drogę wybudowano, nie zważając na koszty i sens jej istnienia w tym miejscu (nie tylko ze względów ekologicznych, ale i funkcjonalnych - peryferia miasta).

Co dalej z rezerwatem? - nie wiadomo. Należy zaznaczyć, że droga przez łąki i raz odbyta uroczystość stwarzają pretekst dla władz do organizowania w tym miejscu podobnych uroczystości czy imprez, a w dalszej perspektywie do przeznaczenia tego terenu pod zabudowę.

Gwoli sprawiedliwości należy zaznaczyć, że samo zadeptanie, w połowie okresu wegetacyjnego, roślinkom nie szkodzi - one odrosną.

WiP Rzeszów

PS. Nie jest to jedyny przykład niszczenia przyrody przy okazji papieskich wizyt. Pisał o tym także Urban w swym piśmie (wycięcie drzew w celu poszerzenia jednej z alei w Warszawie).

----

Uchwalona niedawno przez Sejm "specustawa" mieszkaniowa wprowadziła znaczne ułatwienia w przeznaczaniu gruntów rolnych pod budowę domów. Zniesiono obowiązek wcześniejszego sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego (a więc m.in. społecznej konsultacji), a decyzję o przeznaczeniu gruntu na cele budownictwa mieszkaniowego pozostawiono w gestii rady gminy. (Dotychczas w przypadku gruntów klasy I-IV konieczna była zgoda administracji centralnej, obecnie wymóg ten dotyczy tylko zwartych gruntów klasy I-III o pow. powyżej 1 ha.)

Kolegom z Rzeszowa proponuję sprawdzenie, czy opisana przez nich nowa droga znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie to wystąpienie o jej rozbiórkę (na podst. art. 7 i 13 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska). (pr)


ZB nr 11(29)/91, listopad '91

Początek strony