Strona główna 

ZB nr 11(29)/91, listopad '91

List półotwarty do "Zielonych":

O ZLIKWIDOWANIE CZERWONYCH PLAM...

Katowice, 18.10.91

Powszechna Akcja na Rzecz Wegetariańskiego Świata 2004 zwraca się do Was, Zieloni, z następującym pytaniem podstawowym:

Czy powszechne ignorowanie przez ruchy Zielonych zagadnienia wegetarianizmu to: niedopatrzenie, szaleństwo czy metoda? (Są pozytywne wyjątki, ale jest ich naprawdę niewiele.)

Z tego co mi wiadomo, na Zachodzie jest podobnie - choć trochę lepiej. Czy więc to znów jest tylko naśladownictwo?

Z tegoż Zachodu jednak pochodzi np. takie hasło wegetariańsko - ekologiczne: "MIĘSO - niszczenie Planety za pomocą noża i widelca."

W Polsce ścieków z hodowli zwierząt jest więcej niż pochodzących od ludzi.

W Ameryce Środkowej - wycina się tropikalne lasy pod pastwiska dla bydła przerabianego na hamburgery.

To tylko 1/1000000 przesłanek za uznaniem, że nie może być ekologii bez wegetarianizmu.

Nie jest to z mojej strony "czepianie się", ale drążenie zagadnienia podstawowego.

To tak, jakby uznawać Dekalog, ale bez... Piątego Przykazania. (Jakby uznawać Demokrację, ale bez na przykład... wolności prasy). Obecna ideologia Zielonych jest po prostu ułomna. A gdy się mówi "A", trzeba chyba powiedzieć i "BEEEE...".

Chciałbym posłać kiedyś syna do zielonej szkoły. Ale obawiam się, że nauczyciele nie będą w stanie odpowiedzieć na proste pytania: "Plosę Pana: co jest ważniejsze - nie deptać trawników czy nie zabijać cieląt?" "Plosę Pana, a mój tatuś mówi, że zwierzęta na farmach robią więcej gnoju niż ludzie". Na to drugie pytanie "Zielony" nauczyciel odpowie zapewne: "być może, ale jest to gnój naturalny."

Gdyby ktoś nie wiedział: pogląd jakoby mięso było najważniejszym pokarmem jest już dawno nieaktualny, choć długo był modny. Jest wręcz odwrotnie - mięso jest pokarmem zbędnym i szkodliwym. Z braku miejsca podaję tylo jedną, istotną przesłankę:

6.4.91 Physical Committee for Responsible Medicine z USA (Komitet lekarzy na rzecz odpowiedzialnej medycyny) wysunął propozycję zmian w rządowych zaleceniach dietetycznych - proponuje się wykreślić z grupy produktów podstawowych mięso i produkty mleczne. Nowe cztery grupy pokarmów podstawowych to: 1. produkty zbożowe; 2. fasolki; 3. warzywa; 4. owoce. (Komitet tworzą wybitni przedstawiciele świata medycyny i dietetyki, m.in. dr Dennis Burkitt - odkrywca roli błonnika w diecie.)

Chciałbym kiedyś móc przyłączyć się do jakiegoś ugrupowania Zielonych - ale nie stanie się to wcześniej nim nie zostaną zlikwidowane czerwone plamy. Nie zasiądę do Okrągłego stołu, na którym rumienił się będzie schabowy.

Krzysztof Żółkiewski
Tysiąclecia 80/141
40-871 Katowice
tel/fax: 1544 463
ZB nr 11(29)/91, listopad '91

Początek strony