ZB PREZENTUJĄ: 
AA-VEGETARIAN FRONT  
Powstaliśmy w 
grudniu`91 w Żarowie jako grupa przyjaciół (sami 
wegetarianie), której celem nadrzędnym jest obrona praw 
zwierząt. Nie odcinamy się od spraw ekologii, a to 
dlatego, że według nas można je połączyć w jedną całość. 
Po drugie - jesteśmy jedyną organizacją w naszym rejonie. 
Ktoś coś musi wreszcie zrobić. W marcu (od 21 do 24) w 
ŻOK-u wystawiliśmy wystawę poświęconą w większości 
zwierzętom (cyrk, futra, wiwisekcja..., no i oczywiście 
promocja wegetarianizmu), były też części wystawy 
poświęcone ekologii ("Ratujmy Pieniny - fotografie i 
materiały do czytania; i osobna ściana poświęcona 
ingerencji człowieka w środowisko naturalne). Były też 
filmy o wegetarianizmie, czasopisma (ZB, Gaja, Beek), 
nalepki, petycje. Wystawę obejrzało około 200 osób. 
 Druga nasza akcja to cyrk. Była pikieta, plakatowanie. 
Cyrk wyniósł się po jednym przedstawieniu. W "Trybunie 
Wałbrzyskiej" znalazła się nawet notka o tym wydarzeniu. 
Zostaliśmy określeni przez pana redaktora jako 
"ekologiczne podziemie". No trudno, nieraz trzeba wracać 
do korzeni. I to na razie wszystko. Następną wystawą jaką 
zamierzamy zrobić będzie wystawa o Żarowie (ekologiczna). 
 Nasz adres: AA-Vegetarian Front 
c/o Arek Zdunik 
Świerczewskiego 5/1 58-130 Żarów 
ok.