KŁUSOWNICTWO W AFRYCE 
     Na terenach Afryki dokonał człowiek tak wielkiego 
spustoszenia wśród jej zwierzyny, że stan tej ostatniej 
jest obecnie równie niski jak na dalekiej Północy. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim 
kłusownictwo, które na tym słonecznym kontynencie 
przybrało niesłychane rozmiary. Utworzyły się tam 
specjalne zorganizowane bandy, które nagminnie 
praktykują ten hańbiący proceder. Kłusownikami jest 
również wielu indywidualnych ludzi, którzy zakładają w 
buszu pętle z drutu, mocnego kabla itp., w które wpadają 
nawet duże ssaki. Przestępcy ci korzystają ponadto z 
każdej dostępnej broni. Bardzo chętnie korzystają z 
zatrutych strzał. 
     Bandy kłusownicze, liczące na dużą zdobycz, 
rozpinają ogrodzenia długości kilku kilometrów wykonane 
z drutu kolczastego. Urządzenia takie obejmują znaczne 
połacie buszu. Następnie do tego typu pułapek naganiają 
ogromne stada antylop, zebr, żyraf i innych zwierząt, 
jednakże głównym celem tych barbarzyńskich wypraw jest 
zdobycie słoni. Ocenia się, że na obszarze Afryki ginie 
obecnie przeszło 40 tys. słoni rocznie. Jest to znacznie 
więcej niż wynosi naturalny przyrost tego gatunku. 
     Powyższych faktów nie muszę chyba komentować. 
Wnioski nasuwają się same. 
Magdalena Szarafin