SPOTKANIE Z DYREKCJĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH 
     Zgodnie z wcześniejszą propozycją nowego 
dyrektora DLP Andrzeja Rodziewicza, 16.6. odbyło się 
spotkanie ze specjalistami i przedstawicielami ruchów 
ekologicznych na temat sposobu prowadzenia gospodarki 
leśnej i spraw wymagających interwencji. 
     Z zaproszonych 26 organizacji i ruchów na 
spotkanie przybyły... 4! Jak można sądzić, jest to 
efekt bezpłciowych i nie przynoszących żadnych 
konkretnych rezultatów comiesięcznych spotkań z 
urzędnikami Ministerstwa Ochrony Środowiska. Miejmy 
nadzieję, że w tym przypadku będzie lepiej, może te 
spotkania zaowocują, jeśli nie bliższą współpracą, to 
choć wyjaśnieniem wielu nieporozumień i rozwiązaniem 
kilku spraw - Wapienicy, Białowieży, Biebrzy i TPN. 
     Jako że było nas niewielu, potraktowliśmy to 
spotkanie nieco luźniej - przekomarzając się trochę 
na temat filozofii gospodarowania i funkcji lasu, 
sposobu przeprowadzania i propozycji tematycznych 
dalszych spotkań, możliwości szkoleń dla ruchu 
ekologicznego i młodzieży (ustawa o lasach, zasady 
gospodarki leśnej itp.). 
     Z konkretnych ustaleń: po wakacjach, w 
październiku odbędzie się wyjazdowe spotkanie pod 
hasłem "ABC leśnictwa", w czasie którego leśnicy będą 
na przykładach przedstawiali zasady pracy w lesie; 
następnie kolejną sesję wyjazdową (finansowaną przez 
DLP) przeprowadzą przedstawiciele jednej z grup 
ekologicznych, pokazując jak oni widzą gospodarkę 
leśną, gdzie ich zdaniem popełnia się błędy, co i jak 
możnaby naprawić. 
     Nadal też przyjmowane są sprawy wymagające 
interwencji, można pisać i dzwonić: 
Sławomir Trzaskowski 
Rzecznik Prasowy Dyrekcji 
Lasów Państwowych 
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 
tel./fax: 022/258556 
(pi)