Szanowni Państwo! 
   Jeżeli chcielibyście Państwo zostać uczestnikami (akcjonariuszami) 
ogólnopolskiej sieci "PROSPERITY NEW AGE", którą tworzymy od podstaw, napiszci 
do nas! Koszt materiałów informacyjnych i zarazem wpisowego wynosi 5 tys. zł. 
Nasza propozycja jest chronionym pomysłem, który będziemy z Państwem twórczo i 
konsekwentnie rozwijać. Nasze credo to inwestowanie dobrej wiedzy w siebie! 
Umysł nasz i jego nieograniczone potencje kreują naszą rzeczywistość. 
   To, czy jesteś obecnie w obszarze cierpienia lub radości, biedy czy 
bogactwa jest kreacją twojego UMYSŁU. Jeżeli jesteś zgodny z nami w zrozumieni 
tej bardzo prostej zależności, to dzieli Cię tylko jeden krok do życia w 
dobrobycie - prosperującej świadomości. 

   Adresat: 
"MANUFAKTURA PRIMA" 
FIRMA 
POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA 
Sławkowska 10 
31-014 Kraków 
tel. 0-12/227206 
   Nadawca: 
............................... 
(imię i nazwisko) 
............................... 
(ulica, nr domu, nr mieszkania) 
............................... (kod pocztowy, miejscowość) 
   Należną kwotę przesłano przekazem pocztowym (lub wpłacono na konto), 
   podpis ................................. 


   Książka "Astrologia chińska - rok wodnej małpy" oprócz charakterystyk 
poszczególnych typów osobowościowych urodzonych w danym roku i miesiącu zawier 
bardzo trafne przepowiednie dotyczące naszych możliwości psychofizycznych, któ 
możemy potencjalnie w sobie rozwinąć. 
   Jacek Kryg - filozof, kulturoznawca i religioznawca, jest znanym w Polsce 
wykładowcą i prelegentem, który konsekwentnie promuje swoje opracowania w 
klubach, stowarzyszeniach i innych nieformalnych strukturach prowadzących 
określoną działalność edukacyjną. 

   Czy życzą sobie Państwo rachunek? 
TAK 
NIE 
(niepotrzebne skreślić) 
   Kwotę jak na odwrocie wpłacono na konto: Manufaktura PRIMA, BSR - Kraków, 
nr 835035-130-138-109 64217-2541. 

   Projekt koperty "ekologicznej" (listu oszczędnościowego), która powstaje 
przez specyficzne złożenie kartki formatu A-4 
A-4 = 297 mm x 210 mm list-koperta = 15 cm x 9,5 cm 
   Treść korespondencji: 

<pre>
---------------------------------------------
|    Subskrypcja Biblioteki ATHANOR   |
|-------------------------------------------|
|Tytuł    |Autor   |Cena |Ilość|Razem|
|       |     |   |egz.*|   |
|-------------|----------|------|-----|-----|
|Astrologia  |Jacek Kryg|21.000|   |   |
|chińska   |     |   |   |   |
|-------------|----------|------|-----|-----|
|Konsultacja |skrypty wg|   |   |   |
|prosperującej|wykładów |   |   |   |
|świadomości |Leonarda |   |   |   |
|cz. I    |Orra   |45.000|   |   |
|cz. II    |     |42.000|   |   |
|-------------|----------|------|-----|-----|
             |Ogółem|   |   |
             |------------------|
</pre>
*) Przy zakupie ponad 10 książek (jednego 
tytułu) bonifikata 30%.