WĘDROWNE KONWERSATORIUM LETNIE UNIWERSYTETU KRYTYCZNEGO 
"STRATEGIE OPORU - STRATEGIE PRZETRWANIA" 
BIESZCZADY 1992 
     Bieszczady są miejscem kojarzącym się z atmosferą 
wolności. Dlatego od samych początków istnienia w Polsce 
ruchu kontrkulturowego są one jednym z głównych jego 
ośrodków i przyciągają do siebie nonkonformistycznych i 
poszukujących niezależności ludzi. Dlatego również 
wybraliśmy je na miejsce, w którym odbywać się będzie 
nasze letnie konwersatorium. 
     Organizowane ono będzie w pierwszej połowie 
sierpnia. Wykłady i dyskusje odbywać się będą 
jednocześnie w kilku różnych punktach w różnych 
częściach Bieszczad. Osoby uczestniczące w zajęciach po 
2-3 dniach pobytu w jednym miejscu będą przenosiły się 
do innego lub też - jeżeli poruszane tematy głębiej je 
zainteresują - zostawały. 
     Wstępnie planujemy zająć się następującymi 
zagadnieniami: 
- Idee samorządowe i anarchosyndykalistyczne i ich wpływ 
na ruch solidarnościowy w latach 1980/81. Obecne trendy 
w światowej polityce i ekonomii. Ruchy rewolucyjne w 
krajach III Świata. 
- Przemoc języka na przykładzie doktryn religijnych. 
Reklama a współczesne mitologie. Postmodernizm a 
dekonstrukcja mitu. 
- Najnowsze dzieje ruchów alternatywnych i 
anarchistycznych w Polsce (RSA, WiP, Pomarańczowa 
Alternatywa). Jakiego anarchizmu dzisiaj potrzebujemy? 
- Historia i idee ruchu hippisowskiego w Polsce. 
- Psychodeliki a tradycje okultystyczne i mistyczne. 
- Rock i rap jako kontestacja. Językowa analiza muzyki 
rockowej. 
     Wszyscy pragnący wziąć udział w konwersatorium 
informacje uzyskać mogą od 1 do 25.7. we wszystkie dni 
powszednie od godz. 10 do 12 dzwoniąc pod warszawski 
telefon 623-66-77. 
Uniwersytet Krytyczny