PRZEDSTAWIA SIĘ 
KOALICJA CZYSTEGO BAŁTYKU 
     Coalition Clean Baltic (CCB) powstała w Helsinkach 
w 1990r. Skupia ponad 20 organizacji z Danii, Estonii, 
Niemiec, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji. CCB 
zajmuje się kreowaniem ekologicznego lobby w krajach 
regionu bałtyckiego, tworzeniem sieci informacyjnych 
między organizacjami pozarządowymi, zbieraniem danych o 
stanie środowiska, a także finansowym wspieraniem 
konkretnych projektów ekologicznych. W 1991r. taką pomoc 
uzyskały między innymi programy edukacji ekologicznej w 
systemie kółek kształcących (study circles) w Polsce, 
restytucja tarlisk łososia w rzekach Litwy, monitoringu 
estońskich jezior i rzek oraz ochrony terenów bagiennych 
na Litwie. 
W r. 1992 CCB planuje między innymi wydanie 
Encyklopedii Ekologicznej w Polsce oraz otwarcie dwóch 
biur Sekretariatu Bałtyckiego. Kwatera główna 
Sekretariatu mieścić się będzie (a kiedy czytacie te 
słowa - już się mieści) w Gdańsku, natomiast oddział 
regionalny w Szczecinie. Biura mają koordynować i 
pomagać w pracy NGOsom zajmującym się środowiskiem Morza 
Bałtyckiego, prowadzić niezależny od rządowego program 
monitoringu, a także zajmować się tym wszystkim, w czym 
mogą się okazać przydatne (np. współpraca z mediami w 
dystrybucji informacji ekologicznej). Biuro w Szczecinie 
ma również ambitne zadanie stworzenia parasola nad 
organizacjami pozarządowymi z dorzecza Odry (polskimi, 
czeskimi i niemieckimi). W związku z powyższym prosimy o 
kontakt wszystkie organizacje, którym możemy być 
pomocni, a które działają na tym obszarze. Liczymy także 
na Waszą pomoc. 
     Nasz tymczasowy adres: 
Sekretariat Bałtycji w Szczecinie 
Tomasz Perkowski 
Zakład Ekologii Morza 
Wydział Rybactwa Morskiego 
Królewicza 4/H 19 
71-550 Szczecin 
* * * * * 
     Inne pożyteczne adresy: 
The Overseas Private Investment Corporation (Fred 
Medero, Suite 1250, 1850 K Street W, Washington, D.C. 
20006 USA) - prywatna fundacja pragnąca zająć się 
inwestowaniem w Europie Wschodniej. Główne 
zainteresowania: rolnictwo ekologiczne, leśnictwo, 
ekoturystyka, energetyka alternatywna, "czyste 
technologie". 
* * * * * 
The Citizens Democracy Corps (Suite 215, 2021 K Street 
NW, Washington, D.C. 20006 USA) - działa na zasadach 
nieco podobnych do Korpusu Pokoju. Może wysłać 
ochotników do zainteresowanych tym organizacji. Zajmuje 
się także zbieraniem informacji o fundacjach, 
organizacjach pozarządowych i rządowych 
zainteresowanych prowadzeniem działalności w Europie 
Wschodniej. Wydaje bezpłatny biuletyn informacyjny. 
* * * * * 
Environmental Health Center (Bud Ward, Suite 401, 1019 
19th St. NW, Washington, D.C. 20036 USA) - specjalizuje 
się w "environmental journalism training and 
publications". Wydaje pisemko "One Environment". 
Urządza spotkania dla dziennikarzy "robiących w 
ekologii". 
* * * * * 
ECOLOGIA (Randy Kritkausky, Box 199, Harford, 
Pennsylvania 18823 USA) - ECOLOGIA dostała niedawno 
pieniądze na budowanie pozarządowej sieci monitoringu. 
Organizuje kursy obsługi sprzętu laboratoryjnego. 
* * * * * 
Prof. Dennis Meadows (Laboratory for Interactive 
Learning, Hood House, University of New Hampshire, 
Durham, New Hampshire 03824 USA) - Prof. Meadows zajmuje 
się wymyślaniem i produkcją gier służących 
rozwojowi myślenia proekologicznego. Na razie gry 
dostępne są po angielsku, węgiersku i rosyjsku. 
* * * * * 
Information Agency SEVERO-ZAPAD 
(Fontanka, 75-1, 191023 Saint Petersburg, Russia) - 
agencja wydaje bezpłatny biuletyn ECO-CHRONICAL o 
stanie środowiska. Zainteresowana jest również wymianą 
informacji i adresów z grupami ekologicznymi z Polski. 
     Chętnie poznałbym rezultaty kontaktów z wyżej 
wymienionymi. Proszę o podzielenie się wrażeniami. 
Tomasz Perkowski 
Szafera 74/2 
71-243 Szczecin