DONOSY I DONIESIENIA 
   "Hortex" w Przysusze uruchomił dwie linie do 
pakowania soków (0,5 l, 0,25 l) firmy TETRA PACK. Dziennie 
"schodzi" z nich kilka tysięcy opakowań, nie nadających 
się do powtórnego wykorzystania. Równocześnie zaprzestano 
rozlewania soków do butelek. 
Nie kupuj ich wyrobów! 
* * * * * 
   W marcu w Puławach, w kwietniu w Radomiu, w maju w 
Janowie Lubelskim zorganizowane zostały wystawy 
przedstawiające zwierzęta w cywilizacji człowieka. 
Obejmowały tematy: cyrk, corrida, polowania, "mięso", 
futra, wiwisekcje + testy na zwierzętach (kosmetyka). W 
ich ramach prowadzono akcje informacyjno-propagandową oraz 
zbierano podpisy pod petycją przeciwko wiwisekcji w 
szkolnictwie wyższym. 
* * * * * 
   W drugiej połowie kwietnia Wydział Ochrony Środowiska 
UM Radom zorganizował akcję sadzenia drzew w mieście. 
Brali w niej udział słuchacze Policealnego Prywatnego 
Studium Ochrony Śro- dowiska, uczniowie szkół 
podstawowych, Zieleń Miejska. Około 22 tys. drzew i 
krzewów, pochodzących głównie ze skansenu Muzeum Wsi 
Radomskiej, posadzono przy szkołach, szpitalach, domach 
dziecka, na osiedlach itp. Są duże szanse, że będą długo 
rosły, ponieważ w większości powinny mieć dobrą opiekę i 
ochronę. 
3 x Tomek Kniotek 
* * * * * 
   Wygląda na to, że na ekologicznej mapie Polski 
pojawił się nowy, silny ośrodek. 20.6. w Zgorzelcu odbył 
się bowiem Festiwal Ekologiczny "Zielona Rewolucja" 
zorganizowany przez miejscową grupę młodzieży, która 
jeszcze nie określiła swej nazwy. 
   Co było: wykłady "Zen a ekologia", "Ekologia 
neohumanistyczna", "Tama tamie", ćwiczenia relaksacyjne z 
synchronizacją fal mózgowych, film Koyanisquatsi, stoiska 
ze zdrową żywnością, ekologiczne szablony na koszulki i 
koncert na wolnym powietrzu. Ten ostatni przyciągnął 
największą publiczność. Występował: Teart Klinika Lalek 
wraz z Raj-Kormo- rany, Hypnotix i Armia. 
(aż) 
* * * * * 
   Grono polskich inżynierów skupionych przy Kongresie 
Polonii Amerykańskiej powołało do życia w Chicago Komitet 
Ekologiczny na rzecz ochrony środowiska naturalnego w 
Polsce. Na czele stanął znany chicagowski ekolog, inż. 
Stanisław Książek. 
* * * * * 
ODWRÓT OD ATOMU? 
   W ubiegłym roku, po raz pierwszy w 40-letniej 
historii, zmniejszyła się łączna moc czynnych elektrowni 
atomowych. Wg raportu amerykańskiego Worldwatch Institute 
na początku roku pracowało na świecie 421 reaktorów. Trzy 
lata temu było ich o 10 wię- cej. 
* * * * * 
MAAAAAKULATUre SKUPUje!!! 
   Fundacja "Czyste Powietrze i Czysta Woda" prowadzi w 
Warszawie objazdowy skup makulatury. Płaci od 200 do 400 
zł za kilogram. 
* * * * * 
ZAPORY NIE BĘDZIE? 
   Rząd węgierski wypowiedział z dniem 25.5. umowę o 
budowie na Dunaju zespołu tam Gabcikovo-Na- gymaros. 
Czecho-Słowacja ma za- miar kontynuować inwestycję 
samodzielnie (jak robiła to już od dłuższego czasu), ale 
wiąże się to z ew. naruszeniem granicy państwowej w wyniku 
przesunięcia głównego nurtu Dunaju na stronę słowacką. 
Budowa kosztowała dotychczas miliard dolarów (ok. 14 
bilionów zł.). Można mieć nadzieję, że rozpad 
Czecho-Słowacji będzie gwoździem do trumny tej inwestycji. 
* * * * * 
EKOLOGICZNE SZKOŁY 
   W Wojewodzinie (woj. łomżyńskie) powstało pierwsze w 
kraju Technikum Rolnictwa Ekologicznego. 
* * * * * 
WYKŁAD Z SATELITY 
   Uniwersytet w Uppsali (Szwecja) utworzył tzw. 
Uniwersytet Bałtycki. Jego celem jest edukacja w zakresie 
ochrony środowiska Bałtyku. Wykłady są prowadzone po 
angielsku przez... satelitę. Uczelnie, które zgłosiły 
udział w programie uniwersytetu, otrzymały za darmo 
aparaturę odbiorczą. W Polsce z możliwości tej skorzystały 
szkoły wyższe ze Szczecina, Gdańska, Warszawy, Poznania, 
Torunia i Lublina. 
* * * * * 
SIEKIEREZADA NAD BIEBRZĄ 
   Dwa tysiące hektarów lasu padło pod toporami rolników 
w Biebrzańskim Parku Krajobrazowym. Obowiązująca od 1.1. 
ustawa o lasach daje ich właścicielom całkowitą wolność 
dysponowania nimi. Śpieszą się z wycinką w obawie przed 
utworzeniem parku narodowego. 
* * * * * 
KRAKOWSKI HEAVY METAL 
   Stężenie ołowiu w powietrzu w dolnych mieszkaniach 
przy Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie 8-krotnie 
przekracza dopuszczalną normę. Bezpośrednio nad 
powierzchnią jezdni przekroczenia dochodzą do 20 razy. 
* * * * * 
ROSNĄ SPALARNIE 
   Gdyński urząd miasta planuje budowę spalarni na 
terenie zakładów EC I i EC II. Obecnie przygotowuje się 
dokumentację. 
* * * * * 
   Włodzimierz G. z Piekar Śląskich sprowadził z Niemiec 
17 ton odpadów metalonośnych. Teraz jest częstym gościem 
prokuratora. 
* * * * * 
EKOLOGICZNI BANDYCI cd. 
   Sprawcą porzucenia odpadów metaloorganicznych m.in. 
nad Wisłoką w ok. Pilzna jest Zakład Utylizacji Odpadów 
Przemysłowych "Almed" z Wrocławia. 
* * * * * 
JAK BANK ŚWIATOWY POMAGA NASZEMU ŚRODOWISKU 
   Jak podaje Gazeta Gdańska generalny dyr. dróg 
publicznych poinformował władze Gdyni, że Bank Światowy 
wyraził gotowość udzielenia kredytu na sfinansowanie 
budowy III etapu tzw. Trasy Kwiatkowskiego. Inwestycja ta 
została wielokrotnie oprotestowana przez instytucje 
odpowiedzialne za ochronę środowiska i ekologów, a tak 
pisał o niej autor oceny oddziaływania na środowisko: 
"Trasa Kwiatkowskiego będzie inwestycją szczególnie 
szkodliwą dla środowiska. W istotny sposób pogorszy ona 
stan środowiska przylegającego do Gdyni fragmentu 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na obszarze przebiegu 
trasy i w jej bezpośrednim pobliżu zmianie ulegną 
komponenty środowiska przyrodiczego, szata roś- linna, 
fauna, rzeźba terenu, częściowo warunki hydrograficzne i 
warunki klimatu lokalnego. Zniszczone zostaną dojrzałe 
zbiorowiska leśne (13 ha lasu - pr), gleby oraz 
interesujące rzadkie lub chronione rośliny i zwierzęta." 
   Bez komentarza. 
* * * * * 
MOKOTOWIANIE POSADZĄ DRZEWA? 
   Burmistrz warszawskiego Mokotowa proponuje utworzenie 
parku dendrologicznego, w którym każdy mieszkaniec 
dzielnicy będzie mógł posadzić swoje drzewo. Popieram! 
* * * * * 
CHCOM, ALE NIE MOGOM? 
   Zakłady Papiernicze w Konstancinie-Jeziornej 
poskarżyły się Gazecie Wyborczej, że mogłyby produkować 
papier w 100% z makulatury gdyby tylko miały chętnych do 
jego odbioru. Z drugiej strony ministerstwo ochrony 
środowiska poszukuje dostawcy takiego papieru, o czym 
także pisała Gazeta Wyborcza. Pod latarnią najciemniej? 
14 x (pr) 
* * * * * 
"ZIELONE PŁUCA" BLIŻEJ NATURY 
   Pracownicy związani z koncepcją "Zielonych Płuc 
Polski", krytykowani wielokrotnie za organizowanie narad i 
spotkań w ekskluzywnych ośrodkach wypoczynkowych, wzięli 
krytykę mocno do serca. Tym razem spotkanie z artystami 
zagranicznymi, którzy swoimi dziełami sztuki wspierają 
ochronę przyrody, zorganizowali w Waniewie w stodole. Żeby 
było jeszcze ciekawiej, to w tej stodole, stojącej tuż nad 
Narwią, mówili wyłącznie o potrzebie ochrony... Biebrzy. 
B.B.