PIEŚŃ MATRIOTYCZNA 
Gdy Ziemią wstrząsały atomowe bomby, 
To ludzie pieniądze liczyli. 
Gdy lasy ginęły i morza 
martwiały, 
to oni ze sobą walczyli. 
 O cześć wam ojcowie za ścieki, 
co chcecie w spuściźnie zostawić. 
O cześć wam za morza zatrute i rzeki. 
 Nie damy wam dalej się bawić! 
Wy chcecie nas znowu do walki 
przymusić, 
lecz my się nie damy okłamać. 
My odtruć musimy i Ziemię, 
i dusze - 
wam starym nie damy się złamać. 
 My młodzi wciąż chcemy pokoju. 
 Zatrutych już nauk dość mamy. 
 Nie walczcie o władzę, 
nie trujcie, nie uczcie, 
 bo my się okłamać nie damy. 
(Śpiewać na melodię: "Gdy naród do boju wystąpił z 
orężem, panowie w stolicy siedzieli...") 
E.G.J.