CO TO JEST E-MAIL? 
     Od pewnego czasu w stopce redakcyjnej ZB można znaleźć 
kilka tajemniczych symboli. Skrót "E-mail" to po prostu 
electronic mail, poczta elektroniczna. Polega to na 
połączeniu komputerów poprzez linie telefoniczne i daje 
fantastyczne możliwości przesyłania informacji. Jednym z 
zastosowań poczty elektronicznej są tzw. konferencje - 
użytkownicy jakiejś sieci komputerowej tworzą coś na 
kształt elektronicznej gazety - każdy z nich otrzymuje do 
swojego komputera to, co napisali pozostali. Powstaje coraz 
więcej miedzynarodowych sieci komputerowych, z których 
niektóre dotarły już do Polski. Są to: akademicka siec 
komputerowa EARN/BITNET, która jest dostępna w kilku wyż- 
szych uczelniach, oraz amatorska sieć FIDO, wykorzystująca 
komputery osobiste, która ma w Polsce kilkuset 
użytkowników. Dostęp do EARNa mają już ZB i Koło Ekologów w 
Lublinie, co pozwala im korzystać z konferencji GREENS USA. 
Przez te sieci jest także dostęp do EYFA - Europejskiej 
Młodzieżowej Akcji Leśnej, grup ekologicznych w Gruzji, na 
Kamczatce i w krajach bałtyckich i wielu, wielu innych. 
Poczta elektroniczna może wspomóc obieg informacji wśród 
"Zielonych" - tak dzieje się nie tylko w Stanach, ale także 
w Czechach i na Słowacji, gdzie w sieci FIDO jest m.in. 
konferencja ekologiczna. Podobna konferencje otwieram 
wkrótce w polskim obszarze sieci FIDO. Zachęcam czytelników 
ZB do zapoznania się z pocztą elektroniczną. Myślę, że 
koledzy z FIDO chętnie pokazą działanie tego systemu. 
Zainteresowanym proponuje przysłanie mi zaadresowanej do 
siebie karty pocztowej - podam adres najbliższego punktu 
FIDO. 
Piotr Wiench 
Francuska 32 m. 2 
03-905 Warszawa, tel. 17-36-83 
WIENCH AT PLEARN.BITNET FIDO: 2:480/10.27 
     Tekst powyższy to okazja do przypomnienia, aby nie 
dzwonić do ZB pod numer 213881. Podłączony jest tam tylko 
nasz modem, nie uzyskacie więc żadnych informacji! 
(aż)