SPROSTOWANIA: 
     W liście do redakcji dr Śleszyński stwierdza, 
że nie jest - jak podałem w art. "Dioxin znaczy ... 
dwutlenek" w ZB 34 - tłumaczem PROJEKTu'88. 
"Przetłumaczony tekst był z nim kosultowany" i "na 
życzenie koordynatora tłumaczenia dokonał bardzo 
wielu poprawek merytorycznych usuwając oczywiste 
błędy rzeczowe, a często również językowe". Jeśli 
tak, to przepraszam za błąd. 
(pr) 
* * * * * 
     Beata Adamczuk przeprasza i prosi o podanie, że 
numer konta zamieszczony w ZB 33 (sprawa misia z 
Cricolandu) jest nieaktualny! Innego prawdopodobnie 
nie będzie, a pieniędzy prawdopodobnie nie można 
odzyskać.