ŚWIATOWY GŁÓD W STATYSTYCE 
* liczba mieszkańców USA: 
243 mln; 
* ilość ludzi, którzy mogliby wyżywić się zbożem i roślinami 
strączkowymi, zjadanymi przez żywy inwentarz: 
ponad 1 mld; 
* procent kukurydzy uprawianej w USA, spożywany przez ludzi: 
20% 
* procent kukurydzy uprawianej w USA, spożywany przez żywy 
inwentarz: 
80% 
* procent owsa uprawianego w USA, spożywany przez zwierzęta: 
90% 
* procent węglowodanów tracony poprzez przerobienie ziarna 
przez zwierzęta: 
99% 
* ilość ziemniaków, które mogą być otrzymane z 1 akru ziemi: 
9080 kg 
* ilość wołowiny, którą można uzyskać z 1 akru ziemi: 
7,3 kg 
* ilość białka zjadanego przez kury, potrzebna do 
wyprodukowania 1 funta (0,454 kg) białka w postaci mięsa: 
2,3 kg 
* ilość białka zjadanego przez świnie, potrzebna do 
wyprodukowania 1 funta białka w postaci mięsa: 
3,4 kg 
* liczba wegan, którzy mogliby wyżywić się na ziemi 
potrzebnej do wykarmienia 1 osoby mięsożernej: 
20 
* jak często na Ziemi umiera z głodu dziecko: 
co 2 sekundy 
* ile w ciągu dnia: 
40 tysięcy 
* ilu ludzi umiera co roku z głodu: 
60 mln 
* ilu ludzi mogłoby wyżywić się zbożem i roślinami 
strączkowymi, nie zjedzonymi przez zwierzęta hodowlane, 
gdyby spożycie mięsa w USA spadło o 10%: 
60 mln 
przedruk za:Z. Weil "Animals in Society", 
ANIMALEARN 1991