RUCH - KACZKA W POLEWIE 
   17.3.92 w Łódzkim Hufcu Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej powstała sekcja Harcerskiego Ruchu 
Ochrony Środowiska (HROŚ) i przyjęła nazwę: RUCH - 
KACZKA W POLEWIE. 
   Sekcja nie jest zamkniętą grupką tylko dla 
harcerzy z ZHR- u, bo powietrzem oddychamy wszyscy, 
bez względu na jakiekolwiek podziały. Otwarta jest 
także dla ludzi nie związanych z ruchem harcerskim. 
   W chwili obecnej celem działań sekcji jest 
propagowanie metod ochrony środowiska i ochrony samych 
siebie przed zanieczyszczeniami i truciznami, które 
otaczają nas w produktach przemysłowych, żywnościowych 
i innych. (Hasło: BROŃMY SIĘ SAMI!) 
   Celem dalszym jest powstanie w przyszłości 
starszoharcerskich drużyn o specjalności 
"ekologicznej". 
   Animatorami sekcji łódzkiego HROŚ-a są: 
- szef sekcji dh Wojciech Jakubowski (PAJĄK) - 
drużynowy 42 ŁDH, 
- dh Grzegorz Nowak (LELIWA) - hufcowy ŁHH, 
- dh Tomasz Minkiewicz (PILOT) - przyboczny 87 ŁDH. 
   Sekcja nie wydaje własnego pisma, ale prowadzi 
działalność propagandową (związaną z ochroną 
środowiska) na łamach pisma metodycznego hufca 
("WYWIADOWCA") wydając także ulotki, foldery i 
plakaty. 
CZUWAJ! 
Leliwa 
   Kontakt z sekcją: 
Wojciech Jakubowski 
Aleksandrowska 10/69 
91-120 Łódź 
tel. 52-88-77