NIEWIDZIANE W KSIĘGARNI 
Kolorowe pojemniki czyli jak rozwiązać problem 
naszych śmieci Darek Szwed, 24 s. A5. Fundacja 
Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Powstańców 26/22, 
31-422 Kraków, tel. 124945. 
Zacznijmy się tego uczyć: recycling. Jak "sprzedawać" 
program recyklingu, 8 s. A4. Biuro Obsługi Ruchu 
Ekologicznego, Szara 14/34, 00-420 Warszawa, tel. 
296433. 
Gospodarka odpadami. Jeśli przyszłość coś znaczy (Waste 
Management. If the Future Mattered), P.Connett. 
BORE, j.w. 
Pozwól Ziemi oddychać... zaprzestań spalania!, 8 s. 
A4. Greenpeace. 
Gaja. Kwartalnik ekologiczny, nr 2/92, 20 s. A4. 
Kwartalnik "Gaja", 1go Maja 47, 43-300 Bielsko. 
Podstawowe akty normatywne z zakresu ochrony 
środowiska, J. Sommer. 
Podstawowe zagadnienia prawa ochrony środowiska, W. 
Radecki, J. Sommer. 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w sprawach związanych z ochroną 
środowiska, W. Radecki. Wydawca: Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Kadr w Lesznie z siedzibą w Rokosowie, 
63-805 Łąka Mała, tel. 065/209308, fax: 065/209304, 
tlx: 045213 odk pl.