PETYCJA W OBRONIE SWIĘTYCH ZIEM CZARNYCH STÓP 
   We have learned that oil companies FINA and CHEVRON 
are planning to explore the BADGER- TWO MEDICINE area 
located next to the Glacier National Park and the Blackfood 
Indian Reservation in Northern Montana. 
   We know that this land - as a whole - is sacred 
religious and cultural center of traditional Blackfood 
People, legally protected historical site, and part of one 
of the last natural unpolluted ecosystems in the USA. Also 
the Forest Service Environment Study does not expect too 
much oil there. 
   In the light of these legal ecological, economic and 
moral aspects we ask you to do everything in your power to 
stop the destruction of BADGER-TWO MEDICINE and make 
further activities dependent upon the agreement of 
Blackfood People. 
NAME ADDRESS COUNTRY SIGNATURE 
TŁUMACZENIE: 
   Usłyszeliśmy, że koncerny naftowe FINA i CHEVRON 
planują eksploatację obszaru BADGER-TWO MEDICINE, 
położonego obok Parku Narodowego Glacier i Rezerwatu Indian 
Czarnych Stóp w północnej Montanie. Wiemy, że cała ta 
ziemia jest świętym centrum religijnym i kulturalnym 
plemienia Czarnych Stóp, prawnie chronionym terenem 
historycznym oraz jednym z ostatnich naturalnych, czystych 
ekosystemów w USA. Także przeprowadzone przez Służbę Leśną 
studia nie przewidują występowania tam większych ilości 
ropy. W świetle tych prawnych, ekologicznych, ekonomicznych 
i moralnych aspektów prosimy Pana o uczynienie wszystkiego 
co możliwe w celu powstrzymania zniszczenia terenu 
BADGER-TWO MEDICINE oraz uzależnienie dalszych działań od 
porozumienia z ludem Czarnych Stóp. 
NAZWISKO  ADRES  KRAJ  PODPIS 
   Kopie petycji (w języku angielskim) prosimy przesłać 
pod następujące adresy: 
* Mr. Manuel Lujan, Secretary of Interior, Washington D.C., 
20515 USA; 
* GfbV Regionalgruppe, Mike Grote, Lowenstr. 1, 6050 
Offenbach, RFN; 
* Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian, skr. poczt. 4, 
15- 472 Białystok 21. 
   Właśnie w rezerwacie Blackfood zatrzymają się po 
przekroczeniu granicy kanadyjsko- amerykańskiej uczestnicy 
Świętego Biegu - Wyspa Żółwia'92. 
   Teksty petycji mogą być powielone na ksero, przepisane 
na maszynie lub ręcznie. Jeśli czujecie się na siłach, 
możecie też pisać je samodzielnie (świadczy to o wiedzy i 
zaangażowaniu autora). Ilość podpisów pod tekstem jest 
dowolna - najlepiej, gdy jest ich niezbyt wiele (np. 20), 
ale są czytelne i pisane tylko po jednej stronie kartki 
(pod tekstem petycji). Obok zbiorowych petycji dużą wagę 
mają także listy indywidualne, od organizacji i instytucji 
(nawet małych). Petycje powinny być pisane w kilku 
egzemplarzach (tylu ilu jest adresatów) i wysyłane listem 
zwykłym (do Ameryki lotniczym), lub jako DRUK (taniej!). 
Jeśli zbieracie podpisy tylko pod jednym egzemplarzem, to 
prosimy o wysyłanie go do Redakcji Biuletynu Informacyjnego 
PSPI 
(c/o Marek Nowocień, Głowackiego 1b/18, 57-200 
Ząbkowice), gdzie zostanie powielony i rozesłany pod 
odpowiednie adresy. 
(za Biuletynem Informacyjnym PSPI)