JEŻELI JUŻ MUSISZ KUPIĆ AUTO... 
   Biuro Prasowe Ministerstwa Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na podstawie 
otrzymanych odpowiedzi udzielonych przez krajowych 
producentów samochodów wyposażonych w silniki z 
zapłonem iskrowym informuje, że następujące pojazdy są 
dostosowane do zasilania benzyną bezołowiową: 
Polonez 1300 - od nr silnika 11944; 
Polonez 1500 - od nr silnika 427480; 
Polonez 1600 - od nr silnika 26730; 
FSO 1500 - od nr silnika 1145702; 
Cinquecento - wszystkie; 
PF 126 Bis - wszystkie; 
Tarpan F237 z silnikiem typ 115C/ 1500 - od nr silnika 
1145702; 
Tarpan F237, 4011, 4021 z silnikiem AA i AB/1500 - od 
nr silnika 427480; 
Tarpan F237, 4011, 4021 z silnikiem CB/1600 - od nr 
silnika 26730. 
   Dotychczas nie otrzymano odpowiedzi z Fabryki 
Samochodów Dostawczych w Nysie. 
   Pozostałe samochody wyprodukowane w Polsce nie są 
dostosowane do zasilania wyłącznie benzyną bezołowiową. 
   Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa, wychodząc naprzeciw postulatom ekologów, 
wysunął propozycje modyfikacji cen paliw i podatku 
drogowego. Proponowane rozwiązania mogłyby efektywniej 
stymulować zarówno przemysł, jak i importerów do 
oferowania samochodów przystosowanych do spalania 
benzyny bezołowiowej oraz wyposażonych w katalizatory, 
jak i użytkowników do ich stosowania. W piśmie do 
Ministra Finansów minister Kozłowski stwierdził m.in.: 
"Uważam, że podatek drogowy powinien być utrzymany, 
natomiast jego zróżnicowanie winno wynikać nie tylko z 
pojemności silnika lub z ładowności pojazdu, ale 
również zależeć od konstrukcji bądź wyposażenia 
pojazdu, które to elementy mogą decydować o stopniu 
jego wpływu na środowisko. 
   Proponuję utrzymanie zależności wysokości podatku 
drogowego od pojemności silnika i ładowności pojazdu, z 
jednoczesnym wprowadzeniem ulg dla posiadaczy pojazdów 
wyposażonych w katalizatory i filtry spalin, bądź 
dostosowanych do zasilania benzyną bezołowiową. Mogłoby 
to być zrealizowane np. poprzez 10% obniżkę stawek 
podstawowych podatku drogowego. Proponuję również, aby 
z tak ustalonego podatku drogowego, jego część (np. 
10%), obligatoryjnie przekazywana była na Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i była 
przeznaczona na proekologiczną restrukturyzację 
przemysłu paliwowego i motoryzacyjnego. Pragnę 
jednocześnie mocno podkreślić potrzebę, przy kolejnych 
zmianach cen paliw, ustalania wysokości podatku 
obrotowego od benzyny bezołowiowej oraz oleju 
napędowego niskosiarkowego (Eurodiesel) na takim 
poziomie, aby ceny tych paliw były niższe od cen 
etyliny oraz olejów napędowych zasiarczonych. 
   Pozostawienie cen paliw i ich wzajemnych relacji 
na poziomie obecnym skazuje na niepowodzenie wszelkie 
działania, mające na celu stosowanie paliw bardziej 
'przyjaznych' dla środowiska". 
   Bliższe informacje: 
Departament Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi - 
tel. 258973; 
Biuro Prasowe MOŚZNiL - fax: 258367, tel. 258850.