SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA SIECI STUDENCKICH KLUBÓW 
EKOLOGICZNYCH 
Warszawa, 9.6.92 
     23.5.92 odbyło się w Warszawie ostatnie w tym roku 
szkolnym spotkanie naszej Sieci. Ustaliliśmy, iż Sieć to 
(definicja): zbiór osób zrzeszonych lub nie w studenckich 
klubach ekologicznych, którym zdarza się brać udział w 
spotkaniach Sieci i czujących się członkami Sieci. 
     Rozmawialiśmy jak zwykle na temat przyszłości Sieci. 
Ustaliliśmy minimum, które zapewni nam przetrwanie w 
przyszłym roku w takiej formie, jak ostatnio: wszystko 
będzie oparte na czterech spotkaniach, dodatkowo postaramy 
się o kontynuację wspólnego projektu - "Skala porostowa". 
Proposal do REC-u napisze Asia Kołodyńska. 
     Postanowiliśmy, iż Jelenia Góra powoła stowarzyszenie 
(jeśli jeszcze będzie chciała), do którego będzie 
wstępował każdy, kto tego chce. Stowarzyszenie nie będzie 
Siecią (nawet nazwę Sieć zastrzegliśmy), ale będzie 
należeć do Sieci na takich samych zasadach, jak wszystkie 
kluby. 
     Następne spotkanie SSKE odbędzie się we Wrocławiu lub 
w Szczecinie, najprawdopodobniej 20.10.92. Będą na nie 
zaproszeni tegoroczni praktykanci ze Szwecji. Poza tym w 
programie przewidziana jest prezentacja Sieci, prezentacja 
poszczególnych ośrodków, przedstawienie projektów 
klubowych oraz kurs menadżerski na temat przygotowywania i 
prowadzenia projektów. 
Koło 
Polskiego Klubu Ekologicznego 
przy Wydziale Inżynierii 
Sanitarnej i Wodnej 
Politechniki Warszawskiej