WILDSCREEN PROPONUJE STYPENDIA: 
   Utworzony został unowy fundusz dla filmowców, którzy 
zajmują się problematyką przyrodniczą i "ochraniarską", a 
którym ograniczone możliwości finansowe nie pozwalają na 
uczestnictwo w największym festiwalu przyrodniczym - 
WILDSCRREN FESTIVAL. 
   W ciągu 10 lat swojego istnienia, odbywający się co 2 
lata festiwal WILDSCREEN stał się odpowiednikiem 
uroczystości oskarowych dla twórców zajmujących się 
przyrodą. 
   Delegaci ze wszystkich stron świata przybywają do 
Bristolu w Wlk. Brytanii, aby spotkać kolegów - filmowców, 
wysłuchać wykładów, wziąć udział w dyskusjach i spotkaniach 
towarzyskich, wreszcie - aby zobaczyć filmy, które wygrały 
festiwal. 
   Koszt uczestnictwa znacznie przekracza możliwości wielu 
producentów, czy to ze względu na brak środków własnych, czy 
ze względu na sytuację ich kraju - zwłaszcza dotyczy to 
Trzeciego Świata czy nowych demokracji europejskich. 
   Tak więc tego roku po raz pierwszy, walczący producenci 
mogą składać podania o stypendium WILDSCREEN, które pokryje 
część lub całość kosztów przejazdu, pobytu i uczestnictwa 
związanych z obecnością na tegorocznym festiwalu, który 
odbędzie się w Watershed Media Centre w Bristolu, Wlk. 
Brytania, w dniach 15-20.10. 
   Zainteresowane osoby powinny wysłać podania do biura 
WILDSCREEN: 
15 Whiteladies Road, Clifton 
Bristol, BS8, 1PB 
Wielka Brytania 
   Listy powinny zawierać dokładny opis zrealizowanych 
filmów przyrodniczych, powody, dla których uczestnictwo w 
festiwalu miało by przynieść zainteresowanemu korzyści w 
pracy, oraz referencje zawodowe. 
   Istnienie nowego funduszu możliwe jest dzięki 
szczodrobliwości Pontin Charitable Trust of Bristol. Osoby, 
których podania zostaną zaakceptowane, organizatorzy 
zawiadomią pocztą przed końcem sierpnia. 
   Do WILDSCREEN`92 zgłoszonych zostało ponad 200 filmów. 
Wstępne kwalifikacje, które zadecydowały o skierowaniu filmu 
na festiwal odbyły się w Waszyngtonie w USA, w dniach 8 - 
12.5. dzięki pomocy National Geographic Television. 
   Dalsze informacje: 
Pam Beddar: Bristol 
+44 (0)272 711326 lub 2764444