WIDZIANE W KSIĘGARNI Ozon. Katastrofa nad Polską? Andrzej Marks, wyd. Penta, Warszawa 1992, 156 s. Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości. Materiały z II Jagiellońskich Sympozjów Etycznych "Aksjologiczne i etyczne aspekty współczesnej ekologii" - Kraków, 5-6.6.89 pod red. Pawła Dutkiewicza, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Filozofii), 216 egz. 116 str. -- woda-życie