APEL O POMOC! 
   Nasz brat - harcerski instruktor - potrzebuje 
pomocy! 
   Druh Boguś ma 27 lat. Cały swój wolny czas i wiele, 
wiele serca od ponad 15 lat oddaje najmłodszym członkom 
ZHP. 
   Drużynowy, komendant szczepu harcerskiego, komendant 
obozów harcerskich. Kochany przez harcerzy, ceniony wśród 
instruktorskiej braci. 
   Jest chory na białaczkę. Najgorszemu może zapobiec 
jedynie przeszczep szpiku kostnego, czego podjęła się 
Klinika Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w 
Katowicach. 
   Potrzebne jest 300.000.000 zł (na zabieg i leki po 
przeprowadzonej operacji). 
   LICZY SIĘ KAŻDA OFIAROWANA KWOTA. 
   Prosimy - pomóż! 
   Podajemy numer konta bankowego, na które można 
wpłacać datki: 
   ZHP "akcja pomocy dla druha Bogusia" PKO BP II O 
Katowice 27528-702412-132 
   Przekaż również informację w innych środowiskach. 
   Dokumentacja uwiarygodniająca całą akcję znajduje 
się do wglądu w Komendzie Hufca ZHP im. Bohaterów Wieży 
Spadochronowej w Katowicach, Barbary 25, tel. 511- 729, 
512-884. 
"...Bacz, by słowo sobie dane było zawsze dotrzymane..." 
Czuwaj! 
Instruktorzy katowickiego Hufca ZHP 
Katowice, maj 1992 r.