Strona główna 

ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

PRZECZYTAJ, MOŻE SIĘ NIE ZMĘCZYSZ

W województwie Tarnowskim w 66% zbadanych na wsi studzien woda była zła. W Lisiej Górze zbadano 9 studni i w ani jednej woda nie nadaje się do spożycia. W Żabnie i okolicach nie wolno pić z 70% studni. W gminie Żyraków w co trzecij studni zawartość manganu przekracza 10-krotnie dopuszczalne normy. Podobnie jest w gminie Pilsko. Przyczyną zanieczyszczeń wód studziennych są ścieki.
Smacznego !

*     *     *

Z tarnowskich "Azotów" płyną kłęby zjadliwych dymów. By zminimalizować uciążliwość zakładów, ustalono w 1971r dwustopniową strefę ochronną, zajmującą pow. 5202 ha i obejmującą m.in 1/3 powierzchni Tarnowa oraz 4 tys. ha wysokiej klasy ziem rolniczych. Tymczasem w ciągu siedemnastu lat stworzono zaledwie pasy zieleni izolacyjnej na pow. 44ha, realizując w ten sposób jedynie 10% zobowiązań wynikających z konieczności prawidłowego zagospodarowania pasa ochronnego. Nie modyfikowano upraw rolniczych, nie prowadzono wysiedleń mieszkańców, a nawet zbudowano nowe domy w zagrożonej ekologicznie strefie. Tarnowskie "Azoty" należą do ok. 1300 zakładów szczególnie uciążliwych dla otaczającego je środowiska.

*     *     *

Co roku spływa do rzek woj. tarnowskiego 40 mln metrów sześciennych nie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych. Nic dziwnego, że w 70% badanych rzek o łącznej długości 526 km, pogorszył się stan ich czystości. Nie ma w ogóle wód odpowiadających I klasie czystości,podczas gdy w II znalazł się znikomy procent.

*     *     *

Wielkość zanieczyszczeń pyłowych na obszarze 176 km kw. wynosi do 1170 ton rocznie. Największe stężenie pyłów koncentruje się w Niedowicach, Dębicy i w Tarnowie, gdzie za sprawą Zakładów Mechanicznych przekroczono normy emisji dwutlenku siarki a Huta Szkła "Laura" emituje 6-krotnie więcej fluoru niż dopuszcza norma.

*     *     *

Woj. Tarnowskie zostało zaliczone do grona 27 obszarów o dużym zagrożeniu ekologicznym.

*     *     *

Na czarnej liście największych trucicieli w woj. Tarnowskim, czołowe miejsce zajmują: Zakł. Azotowe, Zakł. Mechaniczne, ZTS w Pustkowie, Niedomickie Zakłady Celulozy i Zakł. "Izolacji" w Szczucinie. Mieszkańcy Tarnowa i innych miast województwa oddychają powietrzem zawierającym wiele zanie czyszczeń. Są wśród nich pyły i dymy z kotłowni, tlenki azotu, siarki czy ołowiu. Na centrum Tarnowa spada rocznie ponad 80 ton pyłów. Jeszcze gorsza sytuacja jest w dzielnicy przemysłowej miasta zwanej "piaskówką", gdzie urządzenia rejestrujące stwierdziły opad prawie 84 ton pyłu.

W Dębicy średnio w roku opad taki wynosi 79 ton, w Bochni 76 ton, podobnie jest w Brzesku, a w Niedomicach ponad 80 ton. Dopuszczalne stężenie zapylenia w Tarnowie i innych miastach województwa jest przekraczane od 24 do 16 razy.

Jacek Janowski
Wolę być - Tarnów
ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Początek strony