Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

BIBLIOTEKA RUCHU EKOLOGICZNEGO - JASŁO


Z początkiem 1993r. podjęliśmy starania zmierzające do utworzenia przy naszym Ruchu (działającym od 1990r. początkowo jako REFA Jasło) pierwszej na Podkarpaciu i jednej z nielicznych w Polsce (mimo wszystko) Biblioteki Ekologicznej. Gromadzone stopniowo materiały powiększają nasz księgozbiór, jednakże jego dynamiczny wzrost ograniczają skromne środki finansowe, jakimi dysponujemy. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich, mogących wesprzeć nasze starania, o nieodpłatne przekazywanie pod adresem Ruchu wszelkiego typu wydawnictw związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska bądź o pomoc finansową na podane konto.

Każdemu ofiarodawcy serdeczne dzięki składa

Ruch Ekologiczny Jasło
skr. 69
38-200 Jasło


Konto:
Towarzystwo Miłośników Jasła i regionu Jasielskiego
ul. Kołłątaja 1 (JDK)
38-200 Jasło
Identyfikator 0808989
PKO o.Jasło 37615-592-132
z dopiskiem: RUCH EKOLOGICZNY.

Andrzej Laskowski
RE Jasło
* * * * *


Oprócz w/w pojawiła się nowa inicjatywa biblioteki ekologicznej:

Klub Ekologiczny-Nisko,
c/o Janusz Sikora,
Kolejowa 11, 37-400 Nisko.


Od dawna istnieją WiP-owskie biblioteki w Krakowie, Rzeszowie i Zakopanem. Niedawno zwróciły się one do MOŚZNiL z prośbą o bezpłatne przekazywanie im pozycji wydawanych i sponsorowanych przez ministerstw.
Oprócz tego istnieją duże, profesjonalne biblioteki ekologiczne w Poznaniu i Krakowie (Ośrodek Edukacji Ekologicznej PTTK).

(aż)


ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony