Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

DONOSY I DONIESIENIA

16. lutego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP. Ponieważ zgłosiłem swój udział w grupie odpowiedzialnej za ustawodastwo ekologiczne i inicjatywy samorządowe proszę o opinie i postulaty w tych sprawach.

* * * * *

Torgelow padł!

W styczniowym referendum mieszkańcy Torgelow wypowiedzieli się przeciwko budowie gigantycznej spalarni i zakładu utylizacji odpadów toksycznych i przemysłowych na terenie gminy. Przeciwko głosowało 5683 spośród 9500 uprawnionych do głosowania mieszkańców miasteczka. Jest to o tyle szokujące, że bezrobocie sięga tam 62%, a spalarnia mogłaby stworzyć nowe miejsca pracy.

Dla informacji naszych ekologów podaję, że w Polsce istnieje możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego na podstawie ustawy o referendum gminnym z dn. 11.11.91 (Dziennik Ustaw nr 110, poz. 473). Wniosek może złożyć zarówno organizacja społeczna, jak i "szary" obywatel; koszty referendum ponosi wnioskodawca.
(pi)

* * * * *

Struś

W odpowiedzi na ustawiczną krytykę MOŚ i poczynań samego min. Hortmanowicza, postanowił on zlikwidować codzienną wersję wewnętrznego biuletynu wycinków prasowych. Nadal ukazuje się wersja tygodniowa, ale podobno w w okrojonym (czyt. ocenzurowanym) kształcie.
(pi)

* * * * *

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych wynajęła dwupokojowy lokal przy ul. Topolowej 26/6 (31-506 Kraków, tel. 216460). W lokalu tym odbywają się spotkania Federacji Zielonych (czwartki 17 - 19) a być może z gościny skorzystają feministki i anarchiści.

Pod tym samym adresem mieści się też Projekt "Międzyregionalna Współpraca Ekologiczna Małopolska - Overijssel".
(ax)

* * * * *

Surowe przepisy atestacji nie zniechęcają wielu rolników zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw odpowiadających kryteriom ekologicznym. Pod koniec ubiegłego roku około 100 rolników w Polsce prowadziło tego typu gospodarstwa, zaś 300 przygotowywało się do uzyskania takiego atestu. Pod względem ilości najlepiej jest w województwie toruńskim, ani jednego natomiast takiego gospodarstwa nie ma na Suwalszczyźnie. Mają one powstawać głównie na terenach wypoczynkowych, uzdrowiskowych, na zapleczu parków narodowych.

* * * * *

W Suwałkach powołano fundację ekologiczną "WIGRY". Zamierza ona działać na rzecz zachowania równowagi ekologicznej w półn.- wsch. części kraju oraz promować polską myśl społeczno- ekologiczną. Fundacja będzie prowadzić badania naukowe, a także praktyczną działalność w zakresie ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz czystości rzek i jezior Suwalszczyzny. Zamierza również prowadzić działalność gospodarczą m. in. w zakresie utylizacji odpadów.

* * * * *

Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych odpłatnie oferuje oglądanie filmów przyrodniczych. Z posiadanych ośmiu tytułów ani jeden nie dotyczy fauny i flory w Bieszczadach. Za to można poznać urodę kaktusów, krewnych niedźwiedzia grizzly, letnie igraszki polarnych lisów.

Prowokacja czy reklama przyrody obcych krajów?

3 x Student


ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony