Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

DUPONT Champion w niszczeniu warstwy ozonowej

"W obecnych czasach łatwo jest mówić o 'zielonej' drodze, lecz trudno jest nią podążać". - Ed Woolard, Dyrektor DuPont.

DUPONT E.I. Du Pont de Nemours and Company.
Siedziba: 1007 Market St. Wilmington, Delaware, 19898, USA.
Dyrektor: Edgar Woolard - pensja: 1.338.925$.
Największa firma chemiczna w USA. Działalność w 40 krajach.
Podstawowa produkcja: chemikalia, przetwórstwo ropy naftowej i węgla, sztuczne włókna, polimery, pestycydy.
Największa filia: Conoco.

Numer 1 w niszczeniu warstwy ozonowej

DuPont jest wynalazcą i największym światowym producentem CFC - związków chemicznych odpowiedzialnych za niszczenie warstwy ozonowej. Cała historia działalności tej firmy zaprzecza zobowiązaniom, które przyjęła na siebie podpisując Kartę Roterdamską, nakładającą tzw. ostrożne podejście.

1928 - Naukowcy DuPont'a/General Motors odkrywają CFC.

1974 -Teoretyczne opracowanie dotyczące powiązania CFC ze zniszczeniem warstwy ozonowej. DuPont obiecuje wstrzymanie produkcji jeżeli znajdą się na to dowody.

1975 - Specjalna komisja uznaje, że CFC może być "powodem niepokoju". DuPont ostrzega: przed "działaniem bez znajomości faktów".

1978 - USEPA i FDA zakazują stosowania niektórych aerozoli zawierających CFC. DuPont nadal sprzedaje za granicę CFC do produkcji aerozoli.

1979 - Państwowa Akademia Nauk ostrzega, że dalsze stosowanie CFC doprowadzi do 16.5% utraty powłoki ozonowej. DuPont: "Wszystkie dane dotyczące niszczenia warstwy ozonowej są oparte na niesprawdzonych obliczeniach".

1981 - Obserwacje satelitów NASA potwierdzają ubytki w warstwie ozonowej. DuPont wstrzymuje wszelkie badania nad alternatywnymi środkami wobec CFC.

1985 - Naukowcy odkrywają dziurę ozonową nad Antarktydą. DuPont zwiększa produkcję CFC w Japonii.

1987 - Naukowcy potwierdzają rolę CFC w zmniejszaniu się warstwy ozonowej nad Antarktydą. DuPont: "Nie ma natychmiastowych kataklizmów, które by wymagały unilateralnych przepisów".

1988 - Naukowcy alarmują, iż zmniejsza się powłoka ozonowa w strefie klimatu umiarkowanego. DuPont zapowiada stopniowe wycofywanie niektórych CFC.

1989 - Raport o zniszczeniach warstwy ozonowej nad Arktyką: Protokół Montrealski zobowiązuje do stopniowego wycofywania CFC do roku 2000, firma Hoechst zapowiada wprowadzenie do 1995r. związków nie zawierających chloru. DuPont prowadzi kampanię przeciwko szybkiemu wycofaniu CFC.

1990 - Niemcy zapowiadają rok 1995, jako datę wycofania CFC. DuPont otrzymuje "Nagrodę za Ochronę Stratosfery" od USEPA (Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska).

1991 - NASA przewiduje 200.000 nowych przypadków raka skóry. DuPont blokuje uchwałę udziałowców firmy, którzy proponowali wycofanie z produkcji CFC do 1995r.

1992 - Dziura ozonowa pojawia się nad strefą klimatu umiarkowanego. DuPont produkuje około 209 milionów kg CFC rocznie.
DuPont reklamuje swoje substytuty CFC - HCFC i HFC - jako "bezpieczne dla środowiska". HCFC są również gazami szklarniowymi i niszczą powłokę ozonową, natomiast HFC powodują efekt cieplarniany. DuPont nigdy nie opracował rzeczywiście bezpiecznych substancji alternatywnych w stosunku do CFC.

Ołów w benzynie

"Ołów w benzynie: pomyłka dwudziestego wieku"
- Dr Carl Shy, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

"Dzisiaj mamy jedną benzynę dla bogatych, a inną, zabójczą dla krajów słabo rozwiniętych"
- Dr Mario Epelman, Greenpeace Argentina

"Gdybyśmy byli przekonani, że etylek ołowiu jest niebezpieczny, nie eksportowalibyśmy go. Nie eksportujemy niebezpieczeństw".
- Dr Carl Hutter, Szef Produkcji DuPont'a

DuPont jest odkrywcą i jednym z ostatnich producentów etylku ołowiu - dodatku do benzyny. Produkt ten jest prawie całkowicie wycofany z użycia w USA, Kanadzie, Japonii i Australii, ponieważ wiadomo, że przyczynia się do skażenia środowiska. Na skutek wprowadzenia w 1991r. surowszych norm emisji ołowiu oraz zmniejszenia się popytu, DuPont był zmuszony do zaprzestania produkcji etylku ołowiu w New Jersey. Jednakże wciąż jest właścicielem 40% TEMSA, producenta etylku ołowiu w Coatzalcoalcos (Meksyk). Meksyk jest jednym z najbardziej skażonych ołowiem krajów na świecie.

Nawet niski poziom stężenia ołowiu we krwi u dzieci może powodować: trudności w nauce, zaburzenia pamięci, nieprawidłowe reakcje i zachowanie, ociężałość umysłową.

Największy producent zanieczyszczeń na świecie

* W 1989r. tylko w samych Stanach Zjednoczonych, DuPont i jego filie wyemitowały do powietrza, gleby i wody ponad 158 milionów kg toksycznych substancji chemicznych. Oblicza się, że DuPont i jego filie emitują w skali światowej 727.000 kg zanieczyszczeń każdego dnia, a 265 milionów kg w przeciągu jednego roku.

* DuPont jest największą firmą pompującą toksyczne odpady pod ziemię. Tylko w 1989r. wpompowano około 116 mln kg.

* W latach 1968-1987, DuPont składował około 50.000-100.000 ton kwaśnych odpadów rocznie na wybrzeżach stanów Delaware, Nowy Jork i New Jersey.

Inne informacje o DuPont

* W marcu 1991r. obszar wokół zakładu DuPont'a zwany Quimica Fluor w Matamaros (Meksyk), został uznany za tak skażony, iż Prezydent Meksyku zażądał, aby 30.000 mieszkańców opuściło swoje domy, by można było stworzyć tam 2 milową strefę ochroną. Zakład Quimica Fluor zapłaci 2,16 milionów dolarów okolicznym farmerom, których plony zostały całkowicie zniszczone przez toksyczne emisje.

* W 1989r. Najwyższy Sąd stanu New Jersey uznał, że fizycy DuPont'a są winni wstrzymania informacji dotyczących przypadków chorób u pracowników zakładu produkującego azbest.

* W lutym 1992r. DuPont zapacił ponad 205 milionów dolarów amerykańskim farmerom za zniszczenia plonów spowodowane stosowaniem fungicydu Benlate. DuPont sprzedawał Benlate przez 20 lat, aż do 1991r.

Z materiałów Greenpeace'u
tłumaczyli: (pi) i Iza Kruszewska


ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony