Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

ROZWOJOWY JĘZYKANa czym polega różnica pomiędzy rządami totalitarnymi a autorytarnymi?

W przypadku rządów totalitarnych obywatele państwa mogą być aresztowani, poddawani torturom a nawet mordowani. Natomiast w przypadku rządów autorytarnych wiele z wymienionych czynności zlecanych jest do wykonania sektorowi prywatnemu.

Powyższe wyjaśnienie zostało przedstawione przez Prof. Sanen Chamarika z Tajlandii, podczas obrad People's Forum w Bangkoku, które odbywały się równolegle z sesją Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz posiedzeniem przedstawicieli Banku Światowego. Dość znaczna ilość powszechnie przyjętej podczas obrad UNCED frazeologii jest używana w sposób na tyle przewrotny, że sens może łatwo ulec zupełnemu zatarciu lub wręcz wypaczeniu. A oto kilka pomocnych przykładów wraz z pouczającymi objaśnieniami:

OGÓLNOŚWIATOWA WSPÓLNOTA:

My, mieszkańcy Północnej Półkuli narobiliśmy sporego bałaganu i chcielibyśmy, abyście Wy, mieszkańcy Południowej Półkuli, pomogli nam uporać się z ponownym zaprowadzeniem porządku.

WSPÓLNE DZIEDZICTWO LUDZKOŚCI:

Swobodny dostęp mieszkańców Północnej Półkuli do zasobów naturalnych znajdujących się na Południowej.

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NAJBIEDNIEJSZYCH WARSTW SPOŁECZNYCH, A PRZEDE WSZYSTKIM KOBIET I DZIECI:

Fraza rytualnie dołączana do wszelkich projektów rezolucji.

MYŚLENIE GLOBALNE, DZIAŁANIE LOKALNE:

Ręce precz od międzynarodowego systemu finansów i wymiany handlowej.

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

Dokument, który de facto stanowi formę oficjalnego przyzwolenia na realizację wszelkich uprzednio powziętych planów inwestycyjnych.

NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO JEST BIEDA:

Namawianie państw słabo rozwiniętych do działań na rzecz ochrony środowiska w przekonaniu, iż zdoła to odwrócić ich uwagę od wielekroć gorszego stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zawinionego przez kraje wysoko uprzemysłowione.

SWOBODNY DOSTĘP DO INFORMACJI:

Dostęp do informacji o znaczeniu pozornym.

ROZWÓJ:

Jakakolwiek inwestycja.

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY:

Jakiekolwiek nakłady inwestycyjne powzięte przez daną organizację w trosce o zapewnienie sobie korzystnego odbioru społecznego.


Crosscurrents No. 3 - 9 March'92


ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony