Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

PROPOZYCJA SPOTKANIA NGO's

1-3.5.93 w Łasku-Kolumnie w woj. sieradzkim (25 km od Łodzi) możliwe jest zorganizowanie ogólnopolskiego spotkania pozarządowych organizacji ekologicznych.

Organizatorzy, tzn. Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne z Łodzi oraz Federacja Zielonych-Łódź zobowiązują się przygotować spotkanie od strony technicznej, tj. zapewnić nocleg, wyżywienie, harmonogram warsztatów i spotkań, materiały informacyjne, zaproszenia dla gości itp. Jesteśmy też w stanie zaprosić specjalistów związanych ze środowiskiem łódzkich ekologów w celu podniesienia poziomu merytorycznego poszczególnych warsztatów. Mogą to być m.in. prof. Tadeusz Markowski ("czyste technologie" ochrony środowiska na obszarach zurbanizowanych), prof. Maciej Zalewski (strefy buforowe, biomanipulacja), dr Marek Górski (aspekty prawne ochrony środowiska), prof. Henryk Skolimowski (filozofia ekologiczna), dr inż. Bolesław Maksymowicz (gospodarka odpadami), prof. Romuald Olaczek (przewodniczący PROP), mgr inż. Andrzej Drożdżyk (gospodarka wodna). Szczegóły są do uzgodnienia. Część merytoryczną musielibyśmy przygotować wspólnie najpóźniej do końca marca.

Celem spotkania byłoby stworzenie międzyorganizacyjnych grup roboczych, które spotykałyby się następnie częściej, w zależności od potrzeb. Myślę, że ułatwiłoby to i usprawniło tworzenie kampanii ogólnopolskich i regionalnych oraz interwencji po ewentualnych antyekologicznych decyzjach rządu.

Proponowane grupy to:

- komunikacja i transport;
- odpady;
- "zielona konsumpcja";
- energetyka;
- "czyste technologie";
- lasy i parki narodowe;
- zanieczyszczenie wód;
- prawa zwierząt;
- odżywianie.

Konieczne też będzie omówienie polityki przed zbliżającymi się powoli wyborami do samorządów.

Nocleg byłby bezpłatny, natomiast koszty wyżywienia pokrywamy z własnej kieszeni. Spotkania odbywałyby się w szkole podstawowej, toteż będzie możliwość prowadzenia w jednym czasie nawet kilkudziesięciu grup tematycznych. będą też warunki do dyskusji w dużym gronie (dwie sale - jedna na 200, druga na 700 osób).

Wszystkich chętnych do prowadzenia warsztatów oraz uczestnictwa w spotkaniu prosimy o kontakt. Im szybciej nadejdą wasze uwagi i propozycje, tym większe prawdopodobieństwo powodzenia spotkania.

Zgłoszenie uczestnictwa do 10.4. pod adresem:

Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne
Piotrkowska 67
90-422 Łódź
tel. 32-85-90

lub:

Maciej Kozakiewicz
Krasickiego 5
98-140 Łask-Kolumna
tel. 43-79ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony